Integrowana ochrona i strategia ochrony przed chorobami - rozwijanie technik ostrzegawczych (monitoringowych)

Aktywna ochrona roślin przed chorobami powinna być podejmowana jedynie wtedy, gdy już występująca lub przewidywana choroba powoduje (spowoduje) straty przekraczające próg ekonomiczny. Zagrożenie chorobowe roślin bywa różne, od stałego zagrożenia daną chorobą poczynając, a na możliwości sporadycznego i mało znaczącego jej występowania kończąc. W interesie produkcji roślinnej leży więc zorganizowanie dobrze działającej służby rejestracyjno-ostrzegawczej (monitoringowej), której systematycznie w terenie zbierane i przekazywane do ośrodków przetwarzania dane, mogłyby stanowić podstawę do prognozowania (przewidywania występowania chorób na dalszą przyszłość: kilka miesięcy,


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

i/integrowana-ochrona-i-strategia-ochrony-przed-chorobami-rozwijanie-technik-ostrzegawczych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)