Integrowana ochrona i strategia ochrony przed chorobami - identyfikacja chorób

Należy poznać choroby, które w danym ekosystemie mają (aktualnie lub potencjalnie) znaczenie gospodarcze, oraz ustalić ich czynniki sprawcze. Trzeba też zebrać odpowiednie informacje o biologii i ekologii patogenów, a także o epifitozjologii powodowanych przez nie chorób, w tym również o aktualnych lub dających się przewidzieć stanach upodatnienia chorobowego w uprawach lub drzewostanach w ramach ekosystemu.

Przytoczone czynności pozwalają określić problem, co stanowi pierwszy krok do opracowania strategii ochrony przed chorobami, a więc planu działania w zakresie tej ochrony na dalszą metę. Dodajmy jeszcze, że dla stworzenia pełnego obrazu problemu należy zebrać informacje na temat plag innych niż choroby występujące w ekosystemie. Uczynienie zadość przedstawionej zasadzie wymaga odpowiedniej znajomości symptomatologii, etiologii i epifitozjologii, nie wyłączając informacji o konkretnych chorobach roślin, a więc także drzew leśnych, a w niektórych wypadkach nawet dalece wyspecjalizowanych umiejętności metodycznych: mikrobiologicznych, fizjologicznych i innych.


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

i/integrowana-ochrona-i-strategia-ochrony-przed-chorobami-identyfikacja_chorob.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)