Deszczowanie ochronne

Ten rodzaj deszczowania ma na celu ochronę materiału sadzeniowego przed przymrozkami oraz niedosytem wilgotności w dni upalne.

Deszczowanie przed przymrozkami

Jest wykonywane po wschodach lub po rozpoczęciu wegetacji przez sadzonki, gdy temperatura powietrza przy powierzchni gruntu osiągnie wartość +0,5°-0°C. Deszczowanie powinno trwać dopóty, dopóki temperatura przy powierzchni gruntu nie wzrośnie do wartości +1°C. Skuteczność deszczowania ochronnego jest tym mniejsza, im większa jest prędkość wiatru - przy prędkości powyżej 5 m/s, deszczowanie staje się nieskuteczne. W przypadku, kiedy gleba jest sucha, np. podczas długotrwałej suszy, deszczowanie ochronne można rozpocząć przy spadku temperatury do -3°C, ponieważ rośliny wykazują wówczas większą odporność na ochłodzenie. Deszczowanie prowadzi się przy zastosowaniu dyszy o średnicy 4 mm, dla rozpylenia wody na drobne kropelki. Pożądane natężenie przy temperaturze do -6°C 2 mm/h, przy temperaturze od -6°C do -8°C natężenie należy zwiększyć do 3 mm/h. Na szkody od przymrozków szczególnie podatne są wschody gatunków liściastych: buk, dąb, klon i jesion, a także niektórych gatunków iglastych - jodła i jedlica. Wschody tych gatunków powinny być chronione w pierwszej kolejności.

Decyzję o deszczowaniu przed przymrozkami należy podejmować na podstawie ostrzeżeń ogłoszonych przez środki masowego przekazu, lub na podstawie wskazań termometru zainstalowanego przy powierzchni gruntu na terenie szkółki.

Deszczowanie w dni upalne

W czasie dni upalnych, gdy przewidywana jest temperatura przekraczająca 28°C, należy we wczesnych godzinach rannych (o godz. 4°°-5ºº) przeprowadzić deszczowanie zasiewów, stosując dawki jednorazowego polewu 2-3 mm. Deszczowanie w dni upalne ma charakter zabiegu ponadplanowego i nie powinno wpływać na przebieg deszczowania wegetacyjnego.

d/deszczowanie-ochronne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)