Zgorzel siewek cisa

Sprawcy: Nectria destructans Gerlach et Nilsson [stadium konidialne = Cylindrocarpon destructans (Zinss) Scholten], Phytophthora cinnamomi Rands.

Choroba ta może być powodowana przez różne grzyby, z których jedne wywołują wyłącznie zgorzel siewek w pierwszych tygodniach życia roślin, a inne mogą ponadto atakować rośliny w starszym wieku.

Objawy

W przypadku porażenia przez Cylindrocarpon destructans brunatnieją i zamierają kiełki w glebie (zgorzel przedwschodowa) albo zachorowują wzeszłe siewki w wieku do 4 tygodni (zgorzel powschodowa). Na wysokości powierzchni gleby czernieje wtedy i przewęża się szyja korzeniowa siewek, po czym następuje zamieranie i przewracanie się całych roślin. Zjawisko to może występować zarówno przy odnowieniach naturalnych jak i w szkółce. Gdy patogenem jest Phytophthora cinnamomi, objawy na siewkach przybierają postać zgnilizny korzeni oraz zamierania kory na poziomie powierzchni gleby. Na starszych drzewach pojawiają się też płynne wycieki. Choroba często kończy się śmiercią.

Sprawca

Grzyb Cylindrocarpon destructans (Zinss) Scholten (Deuteromycotina, Moniliales) przeżywa w glebie na resztkach roślin w postaci grzybni lub chlamidospor. Z gleby poraża kiełki lub korzenie młodych roślin. Grzyb Phytophthora cinnamomi Rands (Mastigomycotina, Peronosporales) jest grzybem glebowym przeżywającym w resztkach roślinnych w postaci oospor, które są źródłem infekcji na wiosnę. Jego rozwojowi sprzyja duża wilgotność gleby i powietrza.

Ochrona

Ochrona siewek drzew iglastych przed zgorzelą opisana jest przy zgorzeli siewek sosny.

z/zgorzel-siewek-cisa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)