Kora

Używana potocznie nazwa „kora” z botanicznego punktu widzenia nie jest ścisła, gdyż obejmuje tkanki martwe i żywe różnego pochodzenia.

Kora składa się z dwóch zasadniczych warstw:

  • zewnętrznej, martwej, złożonej z pokładów przekształconego łyka poprzedzielanego płatami korka (fellemu) wytworzonego przez tkankę korkotwórczą (fellogen);
  • wewnętrznej, żywej, którą stanowią: łyko (floem) wytworzone przez kambium i miękisz korowy (felloderma), będący tworem fellogenu; w skład żywych tkanek kory w młodych pniach wchodzi także kora pierwotna (cortex), która u niektórych gatunków (np. buka) może zachować się także w korze pni starszych drzew.

Warstwa zewnętrzna (martwica korkowa, korowina) chroni drzewo przed ujemnymi wpływami wahań temperatury i utratą wody oraz przed działaniem mikroorganizmów powodujących rozkład drewna, natomiast wewnętrzne warstwy kory (łyko) spełniają ważną funkcję fizjologiczną, związaną głównie z transportem związków organicznych.

k/kora.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)