Zespoły roślinne torfowiskowe

Torfowiskami nazywamy zbiorowiska roślinne, w których tworzy się torf.

Torf jest to osad organiczny o widocznej wyraźnej strukturze roślinnej, złożonej z obumarłych części roślin. Ulega on bardzo powolnemu procesowi zwęglania wskutek przesiąknięcia wodą ubogą w tlen. Nie tworzy się on zatem w wodach zasobnych w tlen, np. w źródliskach i szybko płynących potokach górskich.

W zależności od stosunków nawodnienia odróżniamy dwa typy torfowisk:

  • torfowiska wysokie, czyli ombrofilne, tj. zasilane w wodę wyłącznie przez opady atmosferyczne, stąd ubogie w sole mineralne;
  • torfowiska niskie, czyli reofilne, tj. związane z wodą przepływającą, bogate w sole mineralne.

Oba typy torfowisk przedstawiają zbiorowiska roślinne do tego stopnia odrębne, że trudno jest wskazać gatunki wspólne dla nich. Pomiędzy nimi istnieje tzw. torfowisko przejściowe, wykazujące pewne właściwości pośrednie, tak pod względem stosunków nawodnienia, jak i układu roślinności.

z/zespoly-torfowiskowe.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 20:57 (edycja zewnętrzna)