Skały macierzyste gleb

Skałami macierzystymi gleb nazywa się wierzchnie warstwy skorupy ziemskiej, z których w wyniku wietrzenia i procesów glebotwórczych powstają utwory zwane glebami.

Skałami skorupy ziemskiej służącymi jako materiał glebotwórczy są: skały magmowe, osadowe i przeobrażone (metamorficzne). Skałami macierzystymi gleb nie są tylko skały masywne mniej lub bardziej twarde (np. granit), ale także takie utwory jak piasek, glina lub torf. Skała macierzysta zalega poniżej genetycznych poziomów glebowych.

s/skaly-macierzyste-gleb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)