Poziomy główne glebowe

Cechy i właściwości związane z dominującym typem procesu glebotwórczego (pedogenezy) są podstawą wyróżniania poziomów głównych. Poziomy te oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego, umownie wyrażającymi wyróżniające je cechy.

W klasyfikacji gleb leśnych Polski wyróżnia się 10 poziomów głównych:

O - poziom organiczny,

A - poziom próchniczny mineralny,

E - poziom wymywania (eluwialny),

B - poziom wzbogacania, wietrzeniowy lub wmywania (iluwialny),

C - skała macierzysta (substrat, materiał macierzysty),

G - poziom glejowy,

P - poziom bagienny,

M - poziom murszowy, organiczny,

D - podłoże mineralne nieskonsolidowane,

R - podłoże skalne (lita skała).

Poziomy główne dzieli się na poziomy główne organiczne, zawierające powyżej 20% wagowych materii organicznej (powyżej 11,6% C) i poziomy główne mineralne, zawierające poniżej 20% wagowych materii organicznej (poniżej 11,6% C).

p/poziomy-glowne-glebowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)