Rdza jodły i brusznicy

Sprawca: Calyptospora goeppertiana (Kühn) Kleb.

Choroba poraża jodłę i gatunki z rodzaju Vaccinium, szczególnie borówkę brusznicę.

Sprawca i objawy

Sprawcą choroby jest grzyb Calyptospora goeppertiana (Basidiomycotina, Uredinales). Jego stadium I (Aecidium columnare Alb. et Sch.) występuje na dolnej stronie igieł jodły w postaci kolumienek, ułożonych w dwóch szeregach. Stadium II brak. Stadium III pojawia się na chorobliwie wydłużonych i pogrubionych, początkowo jasnoczerwonych, później kolejno czerwonobrunatnych i czekoladowobrunatnych pędach brusznicy i innych borówek. W tych pędach patogen zimuje w postaci grzybni wytwarzającej teliospory. Z dolnych części porażonych pędów liście przedwcześnie opadają.

Ochrona

Nie chroni się ani jodły, ani borówki przed tą chorobą.

Podobną chorobę igieł jodły, rdzę jodły i wierzbówki, powoduje inny grzyb rdzawnikowy, Pucciniastrum epilobii (Pers.) Otth, którego stadia II i III występują na liściach wierzbówki wąskolistnej. Jest to również choroba o nikłym znaczeniu gospodarczym.


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” Warszawa 1993

r/rdza-jodly-i-brusznicy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)