Podsuszanie nasion kategorii „orthodox" i „recalcitrant"

Nasion zaliczanych do kategorii „recalcitrant” nie należy przesuszać poniżej pewnego krytycznego, na ogół dość wysokiego progowego poziomu wilgotności. Dalsze podsuszanie przyczynia się do spadku ich żywotności. Dotyczy to nasion różnych gatunków dębu oraz jaworu i klonu srebrzystego.

Optymalny poziom wilgotności, zapewniający zachowanie żywotności, jest tu raczej wysoki:

Klon srebrzysty całe skrzydlaki 52% nasiona 60%
Klon jawor całe skrzydlaki 24-32% nasiona 30-42%
Dęby rodzime całe żołędzie 40-48%

Z danych tych wynika, że wilgotność nasion wyjętych z owoców jest wyższa niż wilgotność całych owoców.

Nasiona zaliczane do kategorii „orthodox” znoszą silne odwodnienie (większość gatunków do poziomu 8 -10%, niektóre poniżej 8%). Można je przechowywać przy takiej wilgotności w szczelnie zamkniętych pojemnikach. W tych warunkach aktywność metaboliczna żywych tkanek nasion jest zredukowana, dotyczy to również ich oddychania oraz aktywności mikroorganizmów. Składa się to w sumie na spowolnienie procesu starzenia się nasion.

Do tej kategorii należą m.in. nasiona jesionu, czereśni ptasiej, grabu, buka, klonu zwyczajnego, lipy, brzóz i olch.

p/podsuszanie-nasion-kategorii-orthodox-i-recalcitrant.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)