Podpoziomy glebowe

Gdy układ cech i właściwości sugerują potrzebę dalszego podziału poziomu głównego, wyróżnia się podpoziomy glebowe, dodając po symbolach poziomu głównego liczby arabskie, np. w ciaglej sekwencji, np. A1, A2, A3, B1, B2, B3 itp. Dokładniejsze określenie cech i właściwości, związane z pedogenezą, oznacza się dodawanymi po symbolu podpoziomu małymi literami łacińskimi, np. A2a, B3hfe lub też bezpośrednio po symbolu poziomu głównego, np. Ap, Bt, Bhfe.

Cechy i właściwości poziomów głównych i warstw, widoczne w morfologii profilu glebowego i wskaźnikowe dla pedogenezy, określa się małymi literami rzymskimi, dodawanymi po symbolach poziomów głównych, mieszanych, przejściowych i podpoziomów oraz warstw glebowych: a, (np. Aa); an, (np. Aan); b, (np. Ab); Bi, Br, (np. Bbr); ca, (np. Cca, Bca) oraz jeszcze około 50 symboli, dotyczących gleb mineralnych i organicznych, z którymi można zapoznać się w Atlasie gleb leśnych Polski.

p/podpoziomy-glebowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)