Osutka północna sosny

Sprawca: Lophodermella sulcigena (Rostr.) Hőhn = Hypodermella sulcigena (Rostr.) Tub.

Jest to choroba sosny zwyczajnej (także górskiej i korsykańskiej) w wieku od 3 do 30 lat, występująca głównie w Europie Północnej (Norwegia, Finlandia, Dania, Szkocja). W latach 80-tych wystąpiła silnie także w drzewostanach sosnowych w południowej Polsce (Kowalski 1986).

Objawy i sprawca

Lophodermella sulcigena

Zakażone w lecie tegoroczne igły przebarwiają się tego samego roku, zaczynając od szczytu, przy czym część przebarwiona igieł odcina się wyraźnie od ich nasadowej części, która pozostaje zielona. Po obumarciu igły przedwcześnie opadają (lub zwisają dłużej), a na ich powierzchni pojawiają się pod koniec wiosny apotecja (miseczki). Wcześniej pojawiają się na tych igłach nieraz piknidia grzyba Hendersonia acicola (Munch) Tub. (Deuteromycotina, Sphaeropsidales), który jednak wbrew dawniejszym przekonaniom nie jest formą konidialną L. sulcigena (Ascomycotina, Phacidiales), lecz odrębnym grzybem występującym wtórnie. Wspomniane miseczki występują na szczytowej części igieł zamarłych już wcześniej. Mają one wymiary 2,0—4,0 x 0,3 mm i są brunatne z podłużną szczeliną ujściową na górze, umiejscowione całkowicie pod skórką. Worki (cylindryczne do maczugowatych) mierzą 115 — 150 x 12,5 — 17,5 μm, a maczugowate zarodniki workowe (35,0 — 57,5 x 3,7 — 5,0 μm) otoczone są warstwą śluzu. Początkowo jednokomórkowe, później mają (mogą) być wielokomórkowe.

Warunki sprzyjające i ochrona

Z wyjątkiem niektórych lat i obszarów o sprzyjających warunkach (chłodne i wilgotne lata, szkółki, brzegi dróg itp.) choroba nie była dotąd zaliczana do uciążliwych, jakkolwiek niektórzy proponują chronić przed nią przesadki sosnowe w szkółkach przez opryskiwania 1 — 2% cieczą bordoską.


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” Warszawa 1993

o/osutka-polnocna-sosny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)