Ocena jakości nasion w czasie wieloletniego przechowywania

W czasie wieloletniego przechowywania nasion dokonywana jest przez SON uproszczona kontrola zmian zachodzących w jakości. Próbki nasion przechowywanych w chłodniach, w temperaturze stałej +3°C i niższej, mogą być przysłane do oceny kontrolnej co 2-3 lata, natomiast próbki nasion przechowywanych w piwnicach, w temperaturach zmiennych od +4 do +15°C, powinny być oceniane co roku - najlepiej w okresie późno jesiennym i zimowym (od grudnia do lutego). Okres ważności takiej oceny dla większości gatunków iglastych wynosi 6 miesięcy a dla gatunków liściastych i jodły - 3 miesiące. Wykonana w odpowiednim czasie kontrola może służyć jednocześnie do określania wartości siewnej nasion przed wysiewem ich w szkółce w czasie najbliższej wiosny.

Jeżeli od czasu ostatniej oceny nasion, dokonanej zaraz po zbiorze lub w czasie przechowywania, minął przewidziany okres ważności, to należy dokonać w SON kolejnej uproszczonej oceny przedsiewnej w celu określania norm wysiewu. Z wykonania tej oceny zwolnione są zapasy nasion stratyfikowanych w warunkach naturalnych (dołowanych, przechowywanych w piasku pod drzewostanem), które należy wysiewać zaraz po rozmarznięciu gleby, pod warunkiem, że były one ocenione już na jesieni przed złożeniem ich do stratyfikacji.

Odstępstwo to można stosować wtedy, gdy okres pomiędzy wydobyciem nasion z dołu a siewem jest krótszy od 3 tygodni. W przypadku stratyfikowanych w naturalnych warunkach nasion tych gatunków, których spoczynek spowodowany jest również przyczynami natury anatomicznej (np. jesion, limba), przed wysiewem należy we własnym zakresie dokonać kontroli rozwoju zarodka, na podstawie przekrojenia kilkudziesięciu nasion. Dotyczy to również nasion przechowywanych po przysposobieniu i zamrożonych z substratem.

o/ocena-jakosci-nasion-w-czasie-wieloletniego-przechowywania.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)