Mikroskopowa budowa drewna - olsza czarna

Olsza czarna (Alnus glutinosa)

Drewno ma rozpierzchłonaczyniowe. Naczynia są stosunkowo niewielkie (średnica ich nie przekracza 100 µm, bardzo gęsto rozsiane. Tworzą grupy przebiegające promieniście. Liczne komórki miękiszu są pojedynczo rozsiane wśród włókien. Promienie drzewne są jednorodne, jednoszeregowe. W niektórych sektorach przebiegają tak często, że pomiędzy nimi nie występują naczynia. Skupienia te noszą nazwę promieni skupionych. Promienie skupione zwykle się rozszerzają na granicy słoja.

m/mikroskopowa-budowa-drewna-olsza-czarna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)