Zgromadzenie materiału wyjściowego do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych

Szyszki i nasiona do wyhodowania sadzonek do założenia plantacyjnych upraw nasiennych należy zbierać tylko w latach z co najmniej średnim urodzajem. Ze względów hodowlanych (przy słabym urodzaju nasiona mają osłabioną kondycję) i ekonomicznym (przy słabym urodzaju koszt pozyskania nasion jest znacznie większy) przyjmuje się, że zbiór z jednego drzewa powinien dać co najmniej 1000 pełnych nasion. Odpowiada to około 1 kg świeżych szyszek sosny lub modrzewia.

W plantacji nasiennej nasiona (szyszki) przeznaczone są do założenia plantacyjnej uprawy nasiennej zbiera się klonami. Szyszki lub nasiona muszą być zbierane pod ścisłym nadzorem, z każdego drzewa lub klonu do oddzielnej torebki, w sposób uniemożliwiający pomieszanie z innymi. Do torebki wkłada się etykietę z numerem drzewa (klonu) i taką samą etykietę umieszcza się na zewnątrz, aby wykluczyć pomyłkę.

Szyszki lub nasiona musi nadzorujący codziennie po zakończeniu pracy przekazywać do magazynu w nadleśnictwie. Szyszki drzew matecznych lub szczepów łuszczy się w szafach wyłuszczarskich lub też w wyłuszczarni w taki sposób, aby nie doszło do pomieszania nasion z poszczególnych drzew.

Do oceny próbki z takich nasion należy wysyłać do Stacji Oceny Nasion IBL. Wielkość próbki, z uwagi na wartość nasion i niewielkie ich ilości, powinna wynosić 1/10 ilości wymaganej według normy dla gospodarczych nasion tego gatunku. Próbki te wysyła się w pudełkach lub torebkach, oddzielnie dla każdego drzewa, wkładając do wewnątrz karteczkę z numerem drzewa matecznego (klonu) i pisząc taki sam numer na zewnątrz.

Nasiona po wyłuszczeniu przechowuje się w odpowiednich warunkach dopóki nie zbierze się pełnego zestawu potomstw. Nie należy wysiewać nasion z mniejszej liczby drzew (klonów), gdyż powoduje to zawężenie puli genetycznej prowadzące do zmniejszenia ekologicznej plastyczności i tolerancji następnej generacji na warunki wzrostowe.

m/material-wyjsciowy-do-zakladania-plantacyjnych-upraw-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)