Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria produkcyjności lasu

Las

Kryteria produkcyjności lasu, to:

  1. Produkcyjność siedliska w wyniku zabierania biomasy drzewnej.
  2. Przyrost oraz jakość uszkodzonych drzew i drzewostanu.
  3. Zmiany zasobów użytkowych dolnych warstw lasu na skutek pozyskiwania drewna.

Kryteria produkcyjności lasu obejmują ocenę wpływu pobierania biomasy, a także zmian i uszkodzeń, powstających przy pozyskiwaniu drewna, na potencjalne możliwości produkcyjne siedlisk (przyrost) i jakość drzew i drzewostanów oraz stan zasobów użytkowych dolnych warstw lasu.

Ocena wpływu procesów technologicznych na produkcyjność lasu (siedliska) należy do szczególnie złożonych. Badania w tym zakresie są czasochłonne i długotrwałe. Podejmowane są niezwykle rzadko. Budzą wiele kontrowersji metodycznych. Wynikają one z trudności wyodrębnienia wpływu zróżnicowanych uszkodzeń i zmian elementów środowiska leśnego na skutki w produkcyjności lasu, przy bardzo dużej liczbie nakładających się na siebie czynników.

W ramach kryteriów produkcyjności lasu można przykładowo wymienić następujące wskaźniki:

  • zmiana przyrostu miąższości drzew i drzewostanu w wyniku zabierania części biomasy, w zależności od procesu technologicznego pozyskiwania drewna,
  • ewentualne zmniejszenie przyrostu miąższości i obniżenie jakości technicznej drzew uszkodzonych, w zależności od zastosowanego procesu technologicznego pozyskiwania drewna,
  • ewentualne ograniczenie plonu roślin użytkowych runa leśnego, na skutek procesu technologicznego pozyskiwania drewna.

Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-produkcyjnosc-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)