Klimatyczne czynniki siedliska

Częściami składowymi siedliska determinującymi jego właściwości są położenie, klimat i gleba.

Spośród wymienionych składników na pierwszy plan wysuwa się klimat, który wyraźnie wpływa na glebę i jej właściwości. W większości stosunki klimatyczne warunkują występowanie poszczególnych gatunków drzew, natomiast gleba decyduje o stopniu ich zmieszania i jakości drzewostanu.

Czynniki klimatyczne sprowadzają się głównie do warunków atmosferycznych takich jak:

Czynniki te wywierają największy wpływ na roślinność wielkich obszarów, przy czym ich wpływ może być regionalny lub lokalny.

k/klimatyczne-czynniki-siedliska.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)