Jakość drzewostanu

Jakość drzewostanu określa się zazwyczaj na podstawie jego wartości hodowlanej lub technicznej, będącej wypadkową wielu czynników, a mianowicie : dostosowania do siedliska, stanu zdrowotnego, jakości strzał i koron oraz dynamiki rozwojowej drzewostanu itp.

Jakość drzewostanu podaje się zazwyczaj w skali czterostopniowej cyframi arabskimi :

  • jakość 1 - odpowiada drzewostanowi dostosowanemu do siedliska, o normalnej dynamice rozwojowej, o zdrowych, prostych i gonnych, dobrze oczyszczonych strzałach, z którego spodziewamy się osiągnąć wysoki procent najbardziej wartościowych sortymentów, jak materiał okleinowy, rezonansowy, tartaczny I klasy, słupy telefoniczne itp.;
  • jakość 2 - odpowiada drzewostanowi na ogół dostosowanemu do siedliska, o dość dobrej dynamice rozwojowej, o zdrowych, prostych dość gonnych strzałach, dość dobrze oczyszczonych, z którego spodziewamy się osiągnąć dobry materiał tartaczny;
  • jakość 3 - odpowiada drzewostanowi na ogół zdrowemu i dostosowanemu do siedliska, o miernej dynamice rozwojowej, o strzałach i koronach częściowo wadliwych, niezbyt prostych, nieco zbieżystych i sękatych, przeważnie słabo oczyszczonych, z którego spodziewamy się osiągnąć materiał tartaczny gorszej jakości, budulec, kopalniaki oraz materiał stosowy;
  • jakość 4 - odpowiada drzewostanowi niezbyt zdrowemu lub nie dostosowanemu do siedliska, o złej dynamice rozwojowej, o strzałach i koronach wadliwych, krzywych, sękatych, źle oczyszczonych, zbieżystych, uszkodzonych przez grzyby pasożytnicze lub karłowatych, z którego można pozyskać tylko gorsze sortymenty użytkowe i opał.
j/jakosc-techniczna-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)