Gatunek gleby

Gatunek gleby określa uziarnienie (skład granulometryczny) profilu glebowego gleb mineralnych oraz warstw mineralnych w niektórych glebach organicznych i organicznomineralnych. Podstawą określenia gatunku gleby jest podział materiału mineralnego gleby na frakcje i grupy granulometryczne.

Podział mineralnego materiału glebowego na frakcje i podfrakcje granulometryczne wg obowiązującej Polskiej Normy PN-R-04033: 1998.

Nazwa frakcji i podfrakcji granulometrycznych Średnica ziaren w milimetrach
A. CZĘŚCI SZKIELETOWE
I. Frakcja kamienista:
1. Kamienie duże, głazy, bloki skalne
2. Kamienie średnie, otoczaki, gruz
3. Kamienie małe (kamyki), gruz
powyżej 2
powyżej 75
powyżej 500
od 500 do 250
od 250 do 75
II. Frakcja żwirowa:
1. Żwir gruby
2. Żwir średni
3. Żwir drobny
od 75 do 2
od 75 do 20
od20 do 5
od 5 do 2
B. CZĘŚCI ZIEMISTE
III. Frakcja piaskowa:
1. Piasek bardzo gruby
2. Piasek gruby
3. Piasek średni
4. Piasek drobny
5. Piasek bardzo drobny
poniżej 2
od 2,0 do 0,05
od 2,0 do 1,0
od 1,0 do 0,5
od 0,5 do 0,25
od 0,25 do 0,10
od 0,10 do 0,05
IV. Frakcja pyłowa od 0,05 do 0,002
V. Frakcja iłowa poniżej 0,002

W celu umożliwienia korzystania z opracowań siedliskowych wykonanych przed rokiem 2000, w których stosowano inny podział na frakcje granulometryczne zamieszczono tabelę, przedstawiającą:

Frakcje granulometryczne gleb stosowane w pracach siedliskowych przed i po 2000 roku.

Średnica ziaren (mm) Do roku 2000 Po roku 2000
2,0 – 1,0 żwir drobny piasek bardzo gruby
1,0 - 0,5 piasek gruby piasek
0,5 - 0,25 piasek średni piasek
0,25 - 0,1 piasek drobny piasek
0,1 - 0,05 pył gruby piasek
0,05 - 0,02 pył drobny pył
0,02 - 0,005 ił pyłowy gruby pył
0.005 - 0,002 ił pyłowy drobny pył
> 0,002 ił koloidalny
g/gatunek-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)