Czas trwania prób kiełkowania i wschodzenia nasion

Czas trwania prób kiełkowania i wschodzenia nasion

Próby kiełkowania i wschodzenia nasion niespoczynkowych są względnie krótkotrwałe, np. dla brzóz i olsz trwają 14 dni, dla klonu srebrzystego 21 dni, dla przyciętych żołędzi 28 dni (w przypadku tych ostatnich może zajść potrzeba przedłużenia czasu trwania próby).

Natomiast próby kiełkowania i wschodzenia nasion spoczynkowych są z kolei długotrwałe, gdyż wpierw nasiona poddaje się przedsiewnemu traktowaniu (np. nasiona jesionu przez 32 tygodnie, czereśni przez co najmniej 16 tygodni, grabu przez ok. 18 tygodni, włączając w to fazę ciepłą), po czym właściwa próba kiełkowania czy wschodzenia trwa przez dalsze 6 - 10 tygodni.

c/czas-trwania-prob-kielkowania-i-wschodzenia-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)