Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zasady-wyrozniania-siedliskowych-typow-lasu [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zasady-wyrozniania-siedliskowych-typow-lasu [2020/04/18 17:02] (aktualna)
kater
Linia 3: Linia 3:
  
  
-Podstawą określania [[t:typ siedliskowy lasu|typu siedliskowego lasu]] zgodnie z przyjętą kompleksową metodą typologiczną siedlisk leśnych IBL, są elementy położenia i geologiczno-glebowe. Rozpoznawanie tych elementów przeprowadza się na typologicznych powierzchniach siedliskowych, z odkrywką glebową, zakładanych w starszych [[d:drzewostan|drzewostanach]]. Przy opisie terenu należy, na podstawie rzeźby terenu oraz budowy geologicznej, +Podstawą określania [[t:typ-siedliskowy-lasu|typu siedliskowego lasu]] zgodnie z przyjętą kompleksową metodą typologiczną siedlisk leśnych IBL, są elementy położenia i geologiczno-glebowe. Rozpoznawanie tych elementów przeprowadza się na typologicznych powierzchniach siedliskowych, z odkrywką glebową, zakładanych w starszych [[d:drzewostan|drzewostanach]]. Przy opisie terenu należy, na podstawie rzeźby terenu oraz budowy geologicznej, 
-określić czy siedliska znajdują się na terenie nizinnym, wyżynnym lub podgórskim czy też górskim. Formacja geologiczna i utwór geologiczny określane są na podstawie map geologicznych i własnych obserwacji terenu i [[g:gleba lesna|gleby]]. Podstawowym źródłem informacji o [[r:rodzaj gleby|rodzaju gleby]] są mapy geologiczne w skali 1:50 000 oraz badania własne, a dla obszarów, dla których takich map w tej skali jeszcze nie opracowano należy korzystać z innych dostępnych materiałów geologicznych.+określić czy siedliska znajdują się na terenie nizinnym, wyżynnym lub podgórskim czy też górskim. Formacja geologiczna i utwór geologiczny określane są na podstawie map geologicznych i własnych obserwacji terenu i [[g:gleba-lesna|gleby]]. Podstawowym źródłem informacji o [[r:rodzaj-gleby|rodzaju gleby]] są mapy geologiczne w skali 1:50 000 oraz badania własne, a dla obszarów, dla których takich map w tej skali jeszcze nie opracowano należy korzystać z innych dostępnych materiałów geologicznych.
  
-Opisu gleby i ustalenia jej [[t:typ gleby|typu]], [[p:podtyp gleby|podtypu]] oraz [[o:odmiana podtypu gleby|odmiany podtypów gleb]] dokonuje się zgodnie z „Klasyfikacją gleb leśnych Polski [CILP 2000] na podstawie odkrywki glebowej, metodą przyjętą i szczegółowo opisaną w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”. Nieciągłość litologiczno-pedogeniczna, jeżeli została rozpoznana, powinna być określana wg kryteriów podanych w „Klasyfikacji gleb leśnych Polski [CILP 2000]. [[g:Gatunek gleby]] opisywany jest w [[p:profil glebowy|profilach gleb]] mineralnych oraz w warstwach mineralnych niektórych gleb organicznych i organiczno-mineralnych. Podstawą jego wyróżnienia jest podział materiału mineralnego gleby na frakcje i grupy granulometryczne, są one określone +Opisu gleby i ustalenia jej [[t:typ-gleby|typu]], [[p:podtyp-gleby|podtypu]] oraz [[o:odmiana-podtypu-gleby|odmiany podtypów gleb]] dokonuje się zgodnie z „Klasyfikacją gleb leśnych Polski [CILP 2000] na podstawie odkrywki glebowej, metodą przyjętą i szczegółowo opisaną w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”. Nieciągłość litologiczno-pedogeniczna, jeżeli została rozpoznana, powinna być określana wg kryteriów podanych w „Klasyfikacji gleb leśnych Polski [CILP 2000]. [[g:Gatunek-gleby|Gatunek gleby]] opisywany jest w [[p:profil-glebowy|profilach gleb]] mineralnych oraz w warstwach mineralnych niektórych gleb organicznych i organiczno-mineralnych. Podstawą jego wyróżnienia jest podział materiału mineralnego gleby na frakcje i grupy granulometryczne, są one określone 
-Polską Normą PN-R-04033: 1998 oraz wytycznymi zawartymi w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”. Podstawowymi jednostkami taksonomicznymi stosowanymi w klasyfikacji [[p:prochnica lesna|próchnic leśnych]] są: typ, podtyp i odmiana. Określane są one zgodnie z „Klasyfikacją gleb leśnych Polski” [CILP 2000].+Polską Normą PN-R-04033: 1998 oraz wytycznymi zawartymi w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”. Podstawowymi jednostkami taksonomicznymi stosowanymi w klasyfikacji [[p:prochnica-lesna|próchnic leśnych]] są: typ, podtyp i odmiana. Określane są one zgodnie z „Klasyfikacją gleb leśnych Polski” [CILP 2000].
  
-Kolejnym etapem jest wykonanie opisu roślinności z uwzględnieniem warstw: drzewostanu (I, II, III piętro, podrost, [[p:podszyt lesny|podszyt]], nalot) oraz [[r:runo lesne|runa]] (warstwa zielna i mszystoporostowa). Przy opisie drzewostanu należy podać [[s:sklad gatunkowy drzewostanu|skład gatunkowy]], [[w:wiek drzewostanu|wiek]] i bonitację +Kolejnym etapem jest wykonanie opisu roślinności z uwzględnieniem warstw: drzewostanu (I, II, III piętro, podrost, [[p:podszyt-lesny|podszyt]], nalot) oraz [[r:runo-lesne|runa]] (warstwa zielna i mszystoporostowa). Przy opisie drzewostanu należy podać [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|skład gatunkowy]], [[w:wiek-drzewostanu|wiek]] i bonitację poszczególnych [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]]. Dla runa sporządza się listę wszystkich występujących 
-poszczególnych [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]]. Dla runa sporządza się listę wszystkich występujących +gatunków i porównuje z zestawem [[g:gatunki-roznicujace-runa|gatunków różnicujących]] i częstych charakterystycznych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu w danej [[k:kraina-przyrodniczo-lesna|krainie przyrodniczo-leśnej]]. Wskazane jest określanie także [[z:zespoly-roslinne|zespołu roślinnego]]. Na podstawie elementów geologiczno-glebowych, z uwzględnieniem roślinności runa oraz składu gatunkowego, bonitacji i [[j:jakosc-techniczna-drzewostanu|jakości drzewostanu]], określa się przynależność danego siedliska do odpowiedniej jednostki siedliskowej - typu siedliskowego lasu, [[r:rodzaj-siedliska-lesnego|rodzaju siedliska]] oraz także określa się [[t:typ-lasu|typ lasu]].
-gatunków i porównuje z zestawem [[g:gatunki roznicujace runa|gatunków różnicujących]] i częstych charakterystycznych +
-dla poszczególnych typów siedliskowych lasu w danej [[k:kraina przyrodniczo lesna|krainie przyrodniczo-leśnej]]. Wskazane jest określanie także [[z:zespoly roslinne|zespołu roślinnego]]. Na podstawie elementów geologiczno-glebowych, z uwzględnieniem roślinności runa oraz składu gatunkowego, bonitacji i [[j:jakosc techniczna drzewostanu|jakości drzewostanu]], określa się przynależność danego siedliska do odpowiedniej jednostki siedliskowej - typu siedliskowego lasu, [[r:rodzaj siedliska lesnego|rodzaju siedliska]] oraz także określa się [[t:typ lasu]].+
 siedliska oraz także określa się typ lasu. siedliska oraz także określa się typ lasu.
z/zasady-wyrozniania-siedliskowych-typow-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 17:02 przez kater