Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zasady-przenoszenia-nasion-i-sadzonek-do-innych-regionow-nasiennych [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zasady-przenoszenia-nasion-i-sadzonek-do-innych-regionow-nasiennych [2020/04/18 16:51] (aktualna)
kater
Linia 3: Linia 3:
  
  
-W Polsce obowiązują ogólne wytyczne przenoszenia [[n:nasiona|nasion]] i sadzonek a także zasady szczegółowe opracowane dla: [[s:sosna zwyczajna|sosny pospolitej]], [[s:swierk pospolity|świerka pospolitego]], [[j:jodla pospolita|jodły pospolitej]], [[m:modrzew europejski|modrzewia europejskiego]] i [[m:modrzew polski|polskiego]], [[d:dab szypulkowy|dębu szypułkowego]] i [[d:dab bezszypulkowy|bezszypułkowego]] oraz [[b:buk pospolity|buka zwyczajnego]]. Zasady te mają na celu przeciwdziałanie dowolnemu przemieszczaniu materiału rozmnożeniowego do innych warunków fizyczno-geograficznych i przyrodniczych niż te, w których został wytworzony.+W Polsce obowiązują ogólne wytyczne przenoszenia [[n:nasiona|nasion]] i sadzonek a także zasady szczegółowe opracowane dla: [[s:sosna-zwyczajna|sosny pospolitej]], [[s:swierk-pospolity|świerka pospolitego]], [[j:jodla-pospolita|jodły pospolitej]], [[m:modrzew-europejski|modrzewia europejskiego]] i [[m:modrzew-polski|polskiego]], [[d:dab-szypulkowy|dębu szypułkowego]] i [[d:dab-bezszypulkowy|bezszypułkowego]] oraz [[b:buk-pospolity|buka zwyczajnego]]. Zasady te mają na celu przeciwdziałanie dowolnemu przemieszczaniu materiału rozmnożeniowego do innych warunków fizyczno-geograficznych i przyrodniczych niż te, w których został wytworzony.
  
  
Linia 11: Linia 11:
 Zasady szczegółowe obowiązujące bezwzględnie dla 6 gatunków podstawowych podane są w formie tabelarycznej. Zawierają wykaz regionów nasiennych, z których nadleśnictwa będą mogły sprowadzać nasiona i sadzonki w przypadku braku bazy nasiennej we własnym regionie lub nieurodzaju nasion. Zasady szczegółowe są nadrzędne w stosunku do ogólnych wytycznych i podlegają okresowej weryfikacji, w miarę gromadzenia informacji z badań proweniencyjnych. Zasady szczegółowe obowiązujące bezwzględnie dla 6 gatunków podstawowych podane są w formie tabelarycznej. Zawierają wykaz regionów nasiennych, z których nadleśnictwa będą mogły sprowadzać nasiona i sadzonki w przypadku braku bazy nasiennej we własnym regionie lub nieurodzaju nasion. Zasady szczegółowe są nadrzędne w stosunku do ogólnych wytycznych i podlegają okresowej weryfikacji, w miarę gromadzenia informacji z badań proweniencyjnych.
  
-W terenach górskich Polski ([[k:kraina sudecka VII|Kraina VII - Sudecka]] i [[k:kraina podkarpacka VIII|Kraina VIII - Karpacka]]) obowiązują dodatkowe, szczegółowe zasady gospodarowania nasionami. Na terenach górskich, poza regionalizacją obszarową, powinno się stosować również regionalizację wysokościową opartą na zasadzie, że roślinny materiał rozmnożeniowy i sadzonki mogą być przenoszone tylko w obrębie jednej strefy klimatycznej, określonej na podstawie zależności pomiędzy średnią temperaturą powietrza w roku (w przedziale ±1°C) a wysokością n.p.m. oraz ekspozycją wobec stron świata.+W terenach górskich Polski ([[k:kraina-sudecka-VII|Kraina VII - Sudecka]] i [[k:kraina-podkarpacka-VIII|Kraina VIII - Karpacka]]) obowiązują dodatkowe, szczegółowe zasady gospodarowania nasionami. Na terenach górskich, poza regionalizacją obszarową, powinno się stosować również regionalizację wysokościową opartą na zasadzie, że roślinny materiał rozmnożeniowy i sadzonki mogą być przenoszone tylko w obrębie jednej strefy klimatycznej, określonej na podstawie zależności pomiędzy średnią temperaturą powietrza w roku (w przedziale ±1°C) a wysokością n.p.m. oraz ekspozycją wobec stron świata.
  
z/zasady-przenoszenia-nasion-i-sadzonek-do-innych-regionow-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 16:51 przez kater