Transport sadzonek ze szkółki do miejsca sadzenia

Jest to podstawowa operacja transportu sadzonek, występująca we wszystkich wariantach organizacji transportu. Transport może odbywać się na powierzchniach kwater będących w uprawie, na drogach gruntowych zwykłych i utwardzonych, leśnych i polnych oraz na drogach publicznych. Odległości transportu zależą od wielkości i lesistości obszaru obsługiwanego przez szkółkę.

Sadzonki mogą być transportowane luzem lub w pojemnikach. Transport sadzonek opakowanych stwarza lepsze warunki pracy, umożliwia lepsze wykorzystanie ładowności pojazdów, powierzchni dołów i przechowalni oraz zmniejsza niebezpieczeństwo pogorszenia jakości materiału sadzeniowego. Zaleca się transportowanie sadzonek w godzinach rannych, przy zastosowaniu odpowiednich opakowań do transportu (PO-2, baloty, pudła) oraz właściwym środkiem transportu, dostosowanym do odległości, jaką musi pokonać.

W innych krajach (Szwecja, Finlandia) w transporcie sadzonek do miejsca sadzenia używa się samochodów a przy dużych odległościach - samochodów z nadwoziem izotermicznym (chłodniczym). W tych krajach transportuje się sadzonki wyłącznie w odpowiednich opakowaniach do transportu.

t/transport-sadzonek-ze-szkolki-do-miejsca-sadzenia.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/26 19:20 (edycja zewnętrzna)