Transport owoców i nasion

Zebrane owoce (nasiona) należy, również po ewentualnym podczyszczeniu jeszcze w drzewostanie, przetransportować jak najwcześniej na miejsce prowizorycznego składowania, gdzie poddaje się je oczyszczeniu, sortowaniu i podsuszeniu. Z kolei kieruje sieje do przechowywania lub przeznacza do bezpośredniego przysposobienia do kiełkowania, gdy zamierzony jest siew wiosenny.

Przed transportem każde opakowanie jednostkowe (worek, torba, skrzynka) powinno być zaopatrzone w dwie etykiety - jedną wewnątrz, drugą na zewnątrz - z dokładną informacją o zawartości, podaniem gatunku, daty, miejsca zbioru i ciężaru, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Przy transporcie na małe odległości wystarczają w zupełności worki jutowe lub z innych tkanin, zawiązane sznurkiem. Tkaniny te powinny przepuszczać powietrze. Nasiona świeżo zebrane oddychają tym intensywniej, im bardziej są wilgotne i im cieplejsze jest miejsce ich składowania. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń zamkniętych, w których ruch powietrza jest ograniczony. Szczególnie niebezpieczne jest pozostawienie świeżo zebranych żołędzi w zawiązanych workach. Wskazane jest wiec transportowanie żołędzi i innych nasion z kategorii „recalcitrant” (nie znoszących silniejszego podsuszania, a łatwo przegrzewających się ze względu na wysoką wilgotność i intensywne oddychanie) w workach z siatki plastikowej, takich jak te, których używa się do przechowywania i transportu niektórych warzyw, np. ziemniaków czy cebuli. Trzeba też umożliwić cyrkulację powietrza pomiędzy workami, unikając ich zwartego sztaplowania. Najlepiej nie napełniać worków całkowicie i układać je na sobie, na krzyż. We Francji worki z żołędziami transportuje się obecnie w samochodach-chłodniach.

Nasiona duże są narażone na uszkodzenia od uderzeń. Dotyczy to zwłaszcza żołędzi, gdy spadają na ziemię lub inną twardą nawierzchnię. Niewidoczne z zewnątrz uszkodzenia sprawiają, że jakość nasion maleje podczas przechowywania lub po ich wysiewie w glebę. W szczególności należy unikać gwałtownego zrzucania nasion z większej wysokości w miejscu ich wysypywania i w trakcie czyszczenia.

Gdy zbiór trwa przez pewien czas, np. przez kilka dni, nasiona powinny być gromadzone i składane w niezbyt grubej warstwie przed wsypaniem do worków i transportem. We wszystkich przypadkach nasiona, składowane w workach bądź luzem, powinny znajdować się w cieniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym, deszczem, gryzoniami i ptactwem. Nie wolno dopuścić do samozagrzama się nasion jeszcze wilgotnych. Nasiona powinny być również chronione przed słońcem i deszczem podczas transportu. Owoce mięsiste przewozi się w pojemnikach metalowych, plastikowych lub drewnianych. Pojemniki te powinny być ustawione na sobie tak, by umożliwić dostęp powietrza do nasion przez otwory wentylacyjne w tychże pojemnikach.

Po dotarciu na miejsce przechowywania lub przysposabiania do siewu, owoce iub nasiona należy bez zwłoki wyładować, zważyć i przenieść na miejsce prowizorycznego składowania, które może trwać od kilku godzin do kilku tygodni. Tu wysypuje się je zaraz z worków lub pojemników i rozsypuje cienką warstwą, której grubość nie powinna, np. w przypadku żołędzi, przekroczyć 10-15 cm. Poszczególne partie nasion należy podczas składowania zabezpieczyć przed możliwością zmieszania z innymi partiami.

t/transport-owocow-i-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/26 19:17 (edycja zewnętrzna)