Ściąganie drzew zawieszonych

Drzewa zawieszone muszą być obalane bezpośrednio po zawieszeniu Na działce roboczej z zawieszonym drzewem zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy nie związanej ze ściąganiem zawieszonego drzewa.

Sposoby ściągania zawieszonego drzewa

 1. Przecięcie zawiasy.
 2. Odciąganie drzewa do tyłu rękoma lub narzędziami pomocniczymi, jeśli średnica pnia w miejscu przecięcia nie przekracza 20 cm.
 3. Obrót drzewa obracakiem lub przesuwanie odziomka drągami - tylko przy zawieszeniu bocznym.
 4. Użycie drąga, obracaka albo urządzeń linowych, ciągników lub koni - przy zawieszeniach czołowych.
 5. Wyłącznie użycie urządzeń linowych, ciągników lub koni przy widlastych tylnych.

Zasady jakich należy przestrzegać

 • robotnicy (najwyżej dwóch), pracujący przy odciąganiu, podważaniu lub obracaniu odziomków drzew zawieszonych, powinni znajdować się po tej samej stronie odziomka - przeciwnej do kierunku jego przesuwania, napierając na drąg lub obracak od siebie, a nie do siebie,
 • drąga lub obracaka nie należy w czasie pracy opierać na ramieniu,
 • drągi powinny mieć około 3 m długości, aby zachować bezpieczną odległość robotnika od odziomka,
 • drąg obracaka powinien być mocny i nie popękany,
 • w chwili, gdy drzewa zaczyna padać lub obsuwać się, robotnicy powinni puścić drąg i szybko oddalić się w bok od spadającego drzewa,
 • przy ściąganiu za pomocą drąga i liny drzewa zawieszonego robotnikom nie wolno pchać drąga; powinni go ciągnąć, obserwując jednocześnie ściągane drzewo,
 • przy ściąganiu za pomocą urządzeń linowych drzew zawieszonych, linę ściągacza umieszcza się na odziomku. Przy zawieszeniach bocznych zaleca się kilkakrotne owinięcie liny wokół odziomka, uwzględniając zamierzony kierunek obrócenia drzewa,
 • przy ściąganiu drzewa w strefie zagrożenia mogą znajdować się tylko osoby uprawnione. Nie mogą one przebywać w strefie upadku drzewa.

W szczególnych przypadkach, gdy ściągniecie drzewa okazało się niemożliwe, robotnik zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika nadzoru. Praca na tej działce musi ulec przerwaniu, a przebywanie jakichkolwiek osób do czasu ściągnięcia drzewa jest zabronione.

s/sciaganie-drzew-zawieszonych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)