Pozyskiwanie nasion z owoców mięsistych

Omówiony sposób pozyskiwania nasion dotyczy drzew i krzewów należących do różnych rodzajów. Nasiona znajdują się tu wewnątrz mięsistego owocu lub owocostanu, którego pochodzenie może być różne, w zależności od rodzaju i gatunku. Owoce takie spotykamy w rodzajach: Cornus, Cotoneaster, Crataaegus, Frangula, Ligustrum, Lonicera, Malus, Pyrus, Prunus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Ruhus, Sambucus, Sorbus, Viburnum i in.

Spośród wymienionych tu gatunków jedynie czereśnia ptasia ma owoce z mięsistą zewnętrzną częścią owocni (egzokarpem) i zdrewniałą, twardą częścią wewnętrzną endokarpem) zwaną pestką, w której wnętrzu znajduje się zazwyczaj jedno nasienie.

Czereśnia ptasia

Miąższ owoców można oddzielić od pestek za pomocą mechanicznego rozdrabniacza (maceratora). Praktycy korzystają niekiedy z ręcznej wiertarki elektrycznej, w której zamiast wiertła umocowany jest pionowy pręt, zakończony na końcu śmigiełkiem. Wiertarkę umocowuje się nad zbiornikiem, np. beczką metalową, którą wypełnia się dojrzałymi owocami czereśni. Po uruchomieniu wiertarki, śmigiełko obracając się w masie owoców rozdrabnia je, a pestki oddzielają się od miąższu. Z małych ilości owoców pozyskuje się pestki ręcznie przez wyciskanie i rozgniatanie. Maceratory różnych typów, z obrotową osią pionową lub poziomą, rozdrabniają całkowicie miąższ owocowy, nie uszkadzając pestek. W trakcie dalszego oczyszczania nasion należy usunąć z powierzchni pestek wszelkie pozostałości miąższu owocowego, sprzyjającego rozwojowi pleśni, zwłaszcza podczas ciepłych faz stratyfikacji.

Podczyszczone pestki rozrzucone na metalowym sicie oczyszcza się silnym strumieniem wody, a następnie miesza z piaskiem i wsypuje do woreczka z silnej tkaniny. Woreczek z mieszaniną piasku i pestek obgniata się ręcznie ze wszystkich stron. W przypadku dużej ilości takiej mieszaniny można napełnić nią zbiornik betoniarki i uruchomić ją na kilka czy kilkanaście minut. Całkowicie oczyszczone pestki oddziela się potem od piasku ponownie, na sicie za pomocą strumienia wody. Pestki pełne można oddzielić od pustych jeszcze w stanie wilgotnym przez spławianie w wodzie. Pestki tonące zawierają nasiona, natomiast pestki wypływające na powierzchnię wody są zazwyczaj puste, chociaż niekiedy mogą i one być przynajmniej w części wypełnione niedorozwiniętymi nasionami, co należy sprawdzić na małej próbce.

p/pozyskiwanie-nasion-z-owocow-miesistych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)