Orka przedzimowa (ziębla)

Wykonywanie orek przedzimowych jest możliwe, jeśli jesienią w szkółce są wolne powierzchnie. W razie planowanego jesiennego wysiewu nasion lub szkółkowania, wskazane jest orać możliwie wcześnie, w połowie września, przeznaczając do tego celu kwatery ugorujące lub inne po wyjęciu sadzonek. Kwatery do wiosennego zagospodarowania zaoruje się późną jesienią. Zbyt wczesna orka może powodować niepożądane osiadanie i zasklepianie gleby. Orkę przedzimową wykonuje się na pełną głębokość 25—30 cm. Powinna ona być „wyskibowana”, co sprzyja bezpośredniemu udostępnieniu większej powierzchni gleby korzystnemu działaniu czynników meteorologicznych. Orka przedzimowa z racji dodatniego wpływu na tworzenie agregatów strukturotwórczych i gromadzenie wody jest w szkółkach najodpowiedniejsza.

Wiosną na powierzchniach z orką przedzimowa, dla umożliwienia wcześniejszego wykonywania dalszych zabiegów uprawowych, można sztucznie przyspieszyć roztapianie się śniegu lub też przesychanie wierzchnich warstw gleby.

Przyspieszenie zejścia pokrywy śnieżnej o około 4—6 dni można uzyskać przez posypywanie jej torfem w dawce około 300 kg/ha. Stosowanie wyższych dawek torfu nie jest wskazane ze względu na tworzenie się niepożądanej warstwy izolacyjnej. W miejsce torfu może być użyty inny materiał o ciemnej barwie, jak np. kompost, rozdrobniona próchnica, czy popiół drzewny. W lokalnych zagłębieniach szkółki, zazwyczaj silniej uwilgotnionych wiosną, przyspieszenie przeschnięcia wierzchniej warstwy ornej można uzyskać przez głębsze spulchnienie na 10—15 cm kultywatorem lub broną talerzową. Po wykonaniu tej uprawki nie stosuje się brony zębatej aż do czasu odparowania nadmiaru wody.

o/orka-przedzimowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)