Odchwaszczanie siewek i sadzonek

Chwasty w szkółce stanowią groźną konkurencję dla siewek i sadzonek, gdyż zabierają im wilgoć i składniki pokarmowe, a także rosnąc szybko zacieniają je, a nawet zagłuszają. Prowadzi to z reguły do obniżenia produkcji materiału sadzeniowego, a w skrajnym przypadku do jej całkowitego zniszczenia. Dlatego też do zwalczania chwastów należy przystąpić jak najwcześniej i nie dopuścić do ich wyrośnięcia.

Odchwaszczanie przeprowadza się ręcznie i mechanicznie. Ręczne pielenie z uwagi na jego pracochłonność należy ograniczyć głównie do usuwania chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie siewek w rzędach lub na taśmach siewnych, a także przy pełnym siewie. Mechaniczne niszczenie chwastów między rzędami powinno odbywać się jednocześnie ze spulchnianiem gleby. W szkółkach wielkoobszarowych do niszczenia chwastów na międzyrzędach stosuje się przeważnie opielacze wielorzędowe doczepiane do ciągników. Zaniedbania w pielęgnacji mechanicznej mogą doprowadzić do takiego opanowania szkółki przez chwasty krótkotrwałe i wieloletnie, że jedynym ratunkiem będą herbicydy, których zastosowanie z uwagi na chemizację środowiska powinno być ograniczone.

o/odchwaszczanie-siewek-i-sadzonek-w-szkolce.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)