Mikroskopowa budowa drewna - wiąz polny

Wiąz polny (Ulmus minor)

Drewno tego gatunku należy do typu pierścieniowonaczyniowego. W drewnie wczesnym naczynia są duże, o średnicy dochodzącej do 150 µm. W drewnie późnym naczynia są drobne, na przekroju poprzecznym tworzą pasma przebiegające stycznie do obwodu. Miękiszu drzewnego jest dużo, zwłaszcza w drewnie wczesnym przy granicy słoja rocznego oraz pomiędzy dużymi naczyniami. Promienie drzewne są jednorodne, jednoszeregowe, gęsto przebiegające. W drewnie wczesnym przebieg promieni drzewnych jest charakterystycznie falisty, gdyż omijają one duże naczynia. W naczyniach często obserwuje się wcistki.

m/mikroskopowa-budowa-drewna-wiaz-polny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)