Mikroskopowa budowa drewna - jesion wyniosły

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Drewno to jest pierścieniowonaczyniowe, w strefie wczesnej występuje kilka warstw bardzo dużych naczyń (średnicy do 300 um). W drewnie późnym naczynia są wybitnie grubościenne, drobne, dochodzące do 50 µm średnicy, występujące pojedynczo lub małymi, promieniowymi grupkami. Dookoła naczyń drewna późnego oraz przy granicy słojów rocznych jest sporo miękiszu. Promienie drzewne są jednorodne, dwu- lub trzyszeregowe, mniej więcej jednakowej szerokości.

m/mikroskopowa-budowa-drewna-jesion-wyniosly.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)