Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria społeczne

Kryteria społeczne, to:

  1. Zaspokojenie zapotrzebowania na drewno.
  2. Uwarunkowania i koszty społeczne pozyskiwania drewna (np. zatrudnienie, kwalifikacje, nakłady na leczenie, renty).
  3. Społeczne możliwości zbioru płodów dolnych warstw lasu i myślistwa.
  4. Udostępnienie lasu do rekreacji.

Kryteria społeczne mają w założeniu prowadzić co oceny szeroko pojętych skutków społecznych procesów technologicznych pozyskiwania drewna. Można się spodziewać, że oddziaływanie procesu technologicznego pozyskiwania drewna na społeczne możliwości wykorzystania funkcji lasu będzie nabierało coraz większego znaczenia. Zaznacza się przy tym pewna sprzeczność między zapotrzebowaniem na użytkowe funkcje lasu, a dążeniem do jego biernej ochrony. Procesy technologiczne mają wpływ na podaż i zaspokojenie potrzeb na drewno. Od zastosowanego procesu uzależniony jest w odpowiedniej skali poziom zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych. Poszczególne procesy odmiennie wpływają na stan zdrowia, a w konsekwencji na koszty leczenia, renty, itp. Dotyczy to nie tylko wydatków bezpośrednio zainteresowanych, ale także całego społeczeństwa w formie oprocentowania płac. Procesy technologiczne w różnym stopniu mogą ograniczać dostęp do powierzchni leśnej oraz społeczne możliwości zbioru płodów. W przedstawionej sytuacji ocena procesów technologicznych pod względem kryteriów społecznych będzie zapewne miała coraz większe znaczenie, a rozpoznanie tych problemów jest małe.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-spoleczne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)