Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zasady-selekcji-drzew-lesnych [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zasady-selekcji-drzew-lesnych [2020/04/18 16:53] (aktualna)
kater
Linia 21: Linia 21:
 **//Selekcja rodowa//** polega na wykorzystywaniu potomstw wybranych drzew. Z wyhodowanych w szkółce potomstw - rodów usuwa się słabo przystające i wskazujące inne niekorzystne cechy, a wykorzystuje się najlepsze do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych. **//Selekcja rodowa//** polega na wykorzystywaniu potomstw wybranych drzew. Z wyhodowanych w szkółce potomstw - rodów usuwa się słabo przystające i wskazujące inne niekorzystne cechy, a wykorzystuje się najlepsze do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych.
  
-**//Selekcja indywidualna//** polega na wyborze [[d:drzewa mateczne|drzew matecznych]] (pojedynczych osobników z populacji) odznaczających się najlepszymi cechami jakościowymi i przyrostowymi, wykorzystywanych następnie do pozyskania zrazów i produkcji szczepów przy zakładaniu plantacji nasiennych oraz zbioru nasion w celu wyhodowania sadzonek do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych.+**//Selekcja indywidualna//** polega na wyborze [[d:drzewa-mateczne|drzew matecznych]] (pojedynczych osobników z populacji) odznaczających się najlepszymi cechami jakościowymi i przyrostowymi, wykorzystywanych następnie do pozyskania zrazów i produkcji szczepów przy zakładaniu plantacji nasiennych oraz zbioru nasion w celu wyhodowania sadzonek do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych.
  
  
Linia 32: Linia 32:
  
  
-Biorąc pod uwagę aspekty genetyczne, trwałość przyszłej produkcji oraz aspekty ekonomiczne, przyjęto, że głównym kierunkiem selekcji drzew leśnych w Polsce będzie selekcja populacyjna, natomiast selekcja indywidualna będzie stanowić tylko jej uzupełnienie. Zgodnie z tym założeniem podstawową bazą selekcyjną w naszym kraju są [[d:drzewostan nasienny wylaczony|wyłączone drzewostany nasienne]], które mają zapewniać trwałe zachowanie najcenniejszych populacji reprezentowanych przez rodzime [[g:gatunek|gatunki]] drzew leśnych. Drzewostany te będą stanowić główne źródło pozyskania nasion do zakładania [[u:uprawa pochodna|upraw pochodnych]].+Biorąc pod uwagę aspekty genetyczne, trwałość przyszłej produkcji oraz aspekty ekonomiczne, przyjęto, że głównym kierunkiem selekcji drzew leśnych w Polsce będzie selekcja populacyjna, natomiast selekcja indywidualna będzie stanowić tylko jej uzupełnienie. Zgodnie z tym założeniem podstawową bazą selekcyjną w naszym kraju są [[d:drzewostan-nasienny-wylaczony|wyłączone drzewostany nasienne]], które mają zapewniać trwałe zachowanie najcenniejszych populacji reprezentowanych przez rodzime [[g:gatunek|gatunki]] drzew leśnych. Drzewostany te będą stanowić główne źródło pozyskania nasion do zakładania [[u:uprawa-pochodna|upraw pochodnych]].
  
  
-Selekcję indywidualną realizuje się przez wybór drzew matecznych w wyłączonych i [[d:drzewostan nasienny gospodarczy|gospodarczych drzewostanach nasiennych]]. Z drzew tych pozyskuje się następnie zrazy do szczepień i nasiona do zakładania plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych.+Selekcję indywidualną realizuje się przez wybór drzew matecznych w wyłączonych i [[d:drzewostan-nasienny-gospodarczy|gospodarczych drzewostanach nasiennych]]. Z drzew tych pozyskuje się następnie zrazy do szczepień i nasiona do zakładania plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych.
 Nasiona z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych wykorzystuje się do zakładania rejestrowanych upraw pochodnych. Nasiona z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych wykorzystuje się do zakładania rejestrowanych upraw pochodnych.
  
Linia 54: Linia 54:
  
 W pierwszej kolejności wybór drzew elitarnych zostanie przeprowadzony w regionach matecznych. Warunkiem rozpoczęcia II etapu selekcji indywidualnej jest zgromadzenie dla określonego regionu matecznego około 150-200 drzew matecznych. Dla takiego zestawu drzew matecznych zostaną założone uprawy testujące (testy potomstw) oceniające drzewa mateczne. Po dokonaniu wstępnej oceny z każdego testu zostanie wytypowane od 30 do 40 drzew, których potomstwo charakteryzuje się najlepszymi cechami hodowlanymi jako drzewa elitarne. Z wybranych drzew zostaną założone plantacje nasienne, które będą podstawą do tworzenia sztucznych populacji hodowlanych o znacznie wyższej wartości hodowlanej. W pierwszej kolejności wybór drzew elitarnych zostanie przeprowadzony w regionach matecznych. Warunkiem rozpoczęcia II etapu selekcji indywidualnej jest zgromadzenie dla określonego regionu matecznego około 150-200 drzew matecznych. Dla takiego zestawu drzew matecznych zostaną założone uprawy testujące (testy potomstw) oceniające drzewa mateczne. Po dokonaniu wstępnej oceny z każdego testu zostanie wytypowane od 30 do 40 drzew, których potomstwo charakteryzuje się najlepszymi cechami hodowlanymi jako drzewa elitarne. Z wybranych drzew zostaną założone plantacje nasienne, które będą podstawą do tworzenia sztucznych populacji hodowlanych o znacznie wyższej wartości hodowlanej.
-Całość wybranych i założonych obiektów selekcji obejmuje łącznie około 3% powierzchni lasów w kraju i jest jednocześnie bankiem genów (długookresowe przechowywanie nasion, części roślin i pyłku). Osiągnięte wyniki w selekcji [[s:sosna zwyczajna|sosny zwyczajnej]] stawiają polskie leśnictwo na 4-5 miejscu na świecie.+Całość wybranych i założonych obiektów selekcji obejmuje łącznie około 3% powierzchni lasów w kraju i jest jednocześnie bankiem genów (długookresowe przechowywanie nasion, części roślin i pyłku). Osiągnięte wyniki w selekcji [[s:sosna-zwyczajna|sosny zwyczajnej]] stawiają polskie leśnictwo na 4-5 miejscu na świecie.
  
  
 Wybrana baza nasienna (wyselekcjonowane drzewostany nasienne) oraz założone plantacje nasienne stanowią źródło pozyskania nasion, umożliwiających w zasadzie pokrycie potrzeb Lasów Państwowych. Jednak w praktyce posiadane zasoby nie są wykorzystywane w sposób optymalny. Drzewostany wyłączone pokrywają 1-3% całości zapotrzebowania na nasiona w skali kraju, a gospodarcze nasienne 60-70% zapotrzebowania na nasiona podstawowych gatunków lasotwórczych. Wybrana baza nasienna (wyselekcjonowane drzewostany nasienne) oraz założone plantacje nasienne stanowią źródło pozyskania nasion, umożliwiających w zasadzie pokrycie potrzeb Lasów Państwowych. Jednak w praktyce posiadane zasoby nie są wykorzystywane w sposób optymalny. Drzewostany wyłączone pokrywają 1-3% całości zapotrzebowania na nasiona w skali kraju, a gospodarcze nasienne 60-70% zapotrzebowania na nasiona podstawowych gatunków lasotwórczych.
-Nadal znaczna część nasion używanych do obsiewu [[s:szkolka lesna|szkółek]] jest nieznanego pochodzenia. Nie oznacza to jednak, że są to nasiona ze skupu; większość tych nasion zebrana jest pod nadzorem w drzewostanach dobrej jakości, ale nie ustalonego pochodzenia, które nie zostały zakwalifikowane jako drzewostany gospodarcze nasienne.+Nadal znaczna część nasion używanych do obsiewu [[s:szkolka-lesna|szkółek]] jest nieznanego pochodzenia. Nie oznacza to jednak, że są to nasiona ze skupu; większość tych nasion zebrana jest pod nadzorem w drzewostanach dobrej jakości, ale nie ustalonego pochodzenia, które nie zostały zakwalifikowane jako drzewostany gospodarcze nasienne.
  
z/zasady-selekcji-drzew-lesnych.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 16:53 przez kater