Zmieszanie drzewostanu

W drzewostanach mieszanych oprócz udziału gatunków drzew podaje się również sposób ich rozmieszczenia w drzewostanie, zwany formą zmieszania.

Cecha ta jest szczególnie ważna dla drzewostanów młodych (I i II klasa wieku), w których podstawowym celem zabiegów hodowlanych jest regulacja składu i rozmieszczenie gatunków drzew w drzewostanie.

Obecnie stosuje się następujące formy zmieszania:

  • jednostkowe - gdy gatunki drzew są zmieszane jednostkowo (nie tworzą grup ani kęp),
  • grupowe - jeżeli gatunki są zmieszane w formie grup po kilkanaście sztuk,
  • drobnokępowe - odnosi się do drzewostanów I klasy wieku, jeżeli gatunki występują w formie kęp do 2 arów,
  • kępowe - w I i II klasie wieku, jeżeli gatunki występują w formie kęp wielkości ponad 2 arów, a w starszych drzewostanach ponad 5 arów,
  • rzędowe - jeżeli gatunki występują na przemian rzędami (np. rząd sosny i rząd dębu lub 2 rzędy So i 1 rząd Db),
  • pasowe - jeżeli gatunki występują na przemian pasami (co najmniej po 3 rzędy),
  • smugowe - jeżeli gatunki występują w formie nieregularnych smug.

W tym samym drzewostanie może występować kilka form zmieszania równocześnie, np. jednostkowe i grupowe. Zmieszanie jako element taksacyjny określa się na podstawie szacunku wzrokowego.


Źródło: Praca zbiorowa „Urządzanie lasu” Warszawa 2003

z/zmieszanie-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/26 16:56 przez kater