Zespoły uprawek

Wykonanie jednej uprawki (czyli zabiegu przy użyciu jednego narzędzia do uprawy gleby) zazwyczaj nie spełnia wszystkich wymagań związanych z uprawą. Poszczególne uprawki wykonuje się często dopiero po upływie pewnego czasu. Podczas tych przerw w glebie zachodzą różne procesy biologiczne (np. rozwój drobnoustrojów, kiełkowanie chwastów itp.) lub fizyczne (np. osiadanie gleby, tworzenie agregatów pod wpływem mrozu, podsiąkanie wody itp.). Celem zespołów uprawek jest doprowadzenie gleby do sprawności, zapewnienie warunków wilgotnościowych dla wschodów nasion, zniszczenie chwastów, zmieszanie z glebą nawozów itp.

Częściej stosowane zespoły uprawek w gospodarstwie szkółkarskim są następujące:

 • zespół uprawek przedsiewnych (lub przed szkółkowaniem) jesienią,
 • zespół uprawek przedzimowych,
 • zespół uprawek przedsiewnych (lub przed szkółkowaniem) wiosną.

Zespół uprawek przedsiewnych jesienią rozpoczyna się orką powierzchni wolnych od sadzonek. Należą tu następujące uprawki:

 • okres odleżenia orki (po zaoraniu ugorów),
 • bronowanie broną lekką (przed siewem).

Zespół uprawek przedzimowych ogranicza się często tylko do wykonania głębokiej orki. W przypadku nawożenia gleby obornikiem, surowym torfem lub kompostem zespół tych uprawek obejmuje:

 • rozrzucenie obornika, torfu lub kompostu,
 • orkę średnią do głębokości 15—20 cm + bronowanie,
 • osiadanie gleby,
 • głęboką orkę (25—30 cm) z pozostawieniem gleby w ostrej skibie.

Zespół uprawek przedsiewnych wiosną na kwaterach zaoranych na zimę obejmuje:

 • włókowanie, na glebach cięższych niekiedy pierwszą uprawką jest średnia orka,
 • bronowanie lub drapaczowanie + bronowanie,
 • wałowanie ugniatające (lub włókowanie) + brona lekka.

Zespół ten na kwaterach zaorywanych wiosną składa się z następujących uprawek:

 • orki średniej (20—25 cm) + bronowanie,
 • bronowania lub kultywatorowania (nakrycie nawozów),
 • wałowania ugniatającego + bronowania (przed siewem),
 • ręcznego poprawienia wyrównania i wygrabienia gleby pod wysiew nasion, uzupełnienia nakrycia nasion itp.
z/zespoly-uprawek.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)