Zasobność drzewostanu

Zasobność drzewostanu jest to przeliczony na konkretną powierzchnię (najczęściej na 1 hektar) zapas danego drzewostanu. Zasobność wyrażamy w m³/ha.

z/zasobnosc-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)