Zasady wykonywania orek

O jakości orki decyduje przede wszystkim sposób i czas jej wykonania. Orka powinna być dokładna, to jest wykonana na jednakową głębokość i bez omijaków. Równomierność głębokości orki kontroluje się za pomocą tzw. bruzdomierzy, którymi dokonuje się pomiarów w trakcie orki. Skiby muszą być starannie odkładane, wierzchnia strona gleby powinna być przemieszczona na dno bruzdy. Szczególnie szkodliwe są omijaki, które powstają najczęściej na uwrociach oraz w miejscach wyorywania grzbietów zagonów. Duże znaczenie ma prostolinijność orki, sprzyjającej stabilności pługa, a tym samym i jej dokładności.

Dobrą strukturę gleby zapewnia orka wykonywana tylko przy jej odpowiedniej wilgotności. Odnosi się to szczególnie do gleb cięższych. Dbanie o spełnienie tego warunku jest łatwiejsze przy orkach przedzimowych ze względu na korzystniejsze warunki meteorologiczne. Dlatego w miarę możliwości orkom przedzimowym zawsze należy dawać pierwszeństwo przed innymi.

Najdokładniej orze się przy szybkości orki 4—6,5 km/h. Przy większych szybkościach orki gleb cięższych i wilgotnych skiby są niedokładnie odwracane, natomiast zbyt szybka orka gleb lekkich powoduje nadmierne rozdrobnienie (rozpylenie) agregatów.

Przy orce jednostronnej należy zaczynać orkę od jednej strony kwatery, a przy orce następnej tej samej kwatery rozpoczynać ją od strony przeciwnej. Przy oraniu w zagony (składy) naorywanie grzbietów powinno wypadać zawsze w miejscach bruzd z poprzedniej orki. (W szkółkach, oczywiście, grzbiety zagonów i bruzdy powinny być dokładnie wyrównane).

W szkółkach o większych spadkach bruzda powstająca przy orce powinna zawsze znajdować się od strony zbocza. Ma to duże znaczenie dla zabezpieczenia kwatery uprawnej przed zmywaniem lub zamulaniem.

z/zasady-wykonywania-orek.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/18 16:58 (edycja zewnętrzna)