Zarośla i dąbrowy ciepłolubne

Zarośla i dąbrowy ciepłolubne (zespoły związku Quercion petraeae-pubescentis, rząd Quercetalia pubescentis, klasa Querco-Fagetea)

Zbiorowiska leśne tu należące, centrum swego występowania mają w południowej części środkowej Europy. Na północ od Karpat, Sudetów i Płyty Podolskiej występują one tylko w postaci zubożałej.

W Polsce zajmują niewielkie przestrzenie; są tylko trzy zbiorowiska tego typu, a mianowicie: w południowej części kraju zarośla o charakterze kserotermicznym (zespół Peucedano cervariae-Coryletum), w północnej zaś — świetliste lasy sosnowo-dębowe (zespół Potentillo albae-Quercetum) oraz ciepła i sucha dąbrowa w Bielinku nad Odrą (Lithospermo-Quercetum subboreale), zajmująca odrębne stanowisko.

Występują one przeważnie na glebach wapiennych, w siedliskach o szczególnie dogodnych warunkach klimatycznych.

z/zarosla-i-dabrowy-cieplolubne.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 21:06 (edycja zewnętrzna)