Zapylanie kwiatów

U naszych roślin drzewiastych zapylanie kwiatów następuje zwykle albo za pośrednictwem wiatru (u iglastych i niektórych liściastych), albo za pośrednictwem owadów (u większości liściastych). W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem wiatropylności (anemogamii), w drugim zaś owadopylności (entomogamii).

Kwiaty w ten sposób zapylane nazywamy wiatropylnymi lub owadopylnymi.

z/zapylanie-kwiatow.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 12:11 (edycja zewnętrzna)