Zamieranie igieł cisa

Sprawcy: Sphaerulina taxi (Cke.) Massee, Diplodia taxi De Not. (= Cytospora taxifolia)

Objawy

Gdy patogenem jest Sphaerulina taxi, igły brunatnieją, a w przypadkach silnego porażenia zamierają również pędy. Po górnej stronie igieł pojawia się masa bardzo drobnych otoczni grzyba, których wyloty przebijają się spod skórki na kształt maleńkich czarnawych krost. Choroba szybko rozprzestrzenia się po całym drzewie i po 2—3 latach je zabija. Przy porażeniu przez Diplodia taxi igły brunatnieją, lecz przez pewien czas nie opadają. Na spodzie zbrunatniałych igieł pojawia się mnóstwo maleńkich czarnych piknidiów, widocznych jako ziarenka utkwione w skórce.

Sprawca

Grzyb Sphaerulina taxi (Ascomycotina, Dothideales) rozmnaża się i dokonuje zakażenia roślin poprzez zarodniki workowe produkowane w otoczniach na igłach porażonych drzew. Grzyb ten występuje wyłącznie na cisie. Diplodia taxi, syn. Cytospora taxifolia (Deuteromycotina, Sphaeropsidales) rozmnaża się i zakaża igły za pomocą powstałych w piknidiach (po dolnej stronie chorych igieł) zarodników konidialnych. Ich wydostawaniu się z piknidiów i zakażaniu kolejnych igieł sprzyja wysoka wilgotność powietrza.

Warunki sprzyjające

Chorobie sprzyja wprowadzenie Taxus baccata na źle drenowane, kwaśne gleby (naturalnie występuje w Wielkiej Brytanii na glebach kredowych i wapiennych). Nieodpowiednie dla cisa gleby należy przygotować do sadzenia go przez drenowanie i wapnowanie.

Ochrona

Ochrony przed tą chorobą nie prowadzi się.

z/zamieranie-igiel-cisa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)