Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zalozenie-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zalozenie-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej [2020/03/29 19:29] (aktualna)
kater
Linia 2: Linia 2:
  
  
 +Każda plantacja może obejmować potomstwo (szczepy lub sadzonki) [[d:drzewa-mateczne|drzew matecznych]] tylko z jednego określonego kompleksu [[l:las|lasów]], np. Lasów Taborskich czy Puszczy Knyszyńskiej, lub wyraźnie zaznaczającego się regionu, np. z Roztocza czy Kłodzczyzny.
  
-{{ http://bazy.ibles.waw.pl/bazy/plantacj/foto/plant_4a.jpg?/images/400x250|plantacja nasienna}} 
  
-Każda plantacja może obejmować potomstwo (szczepy lub sadzonki) [[d:drzewa mateczne|drzew matecznych]] tylko z jednego określonego kompleksu [[l:las|lasów]], np. Lasów Taborskich czy Puszczy Knyszyńskiej, lub wyraźnie zaznaczającego się regionu, np. z Roztocza czy Kłodzczyzny. +W przypadku tworzenia zespołu plantacji nie mogą sąsiadować ze sobą plantacje tego samego [[g:gatunek|gatunku]] reprezentujące różne kompleksy lasów lub regiony. Należy dążyć, aby liczba klonów w plantacji nasiennej i potomstw w plantacyjnej uprawie nasiennej była jak największa. Liczba potomstw w małej plantacji [[s:sosna-zwyczajna|sosny]] i [[s:swierk-pospolity|świerka]] nie może być mniejsza niż 40.
- +
- +
-W przypadku tworzenia zespołu plantacji nie mogą sąsiadować ze sobą plantacje tego samego [[g:gatunek|gatunku]] reprezentujące różne kompleksy lasów lub regiony. Należy dążyć, aby liczba klonów w plantacji nasiennej i potomstw w plantacyjnej uprawie nasiennej była jak największa. Liczba potomstw w małej plantacji [[s:sosna zwyczajna|sosny]] i [[s:swierk pospolity|świerka]] nie może być mniejsza niż 40.+
 W plantacjach pozostałych gatunków dopuszcza się 30 potomstw drzew mateczne. Im większa jest powierzchnia plantacji, tym więcej musi być w niej potomstw. W plantacjach pozostałych gatunków dopuszcza się 30 potomstw drzew mateczne. Im większa jest powierzchnia plantacji, tym więcej musi być w niej potomstw.
  
Linia 27: Linia 24:
  
  
-Po otrzymaniu z IBL planu rozmieszczenia należy najpierw wytyczyć na powierzchni kwatery ściśle według tego planu, a następnie wypalikować miejsca sadzenia szczepów na kwaterach w więźbie podanej na planie. Na każdym paliku należy napisać numer drzewa doborowego według planu rozmieszczenia. Po zanumerowaniu wszystkich palików i sprawdzeniu zgodności z planem przywozi się zaetykietowane szczepy czy sadzonki ze szkółki. Szczepy lub sadzonki wyjmuje się z [[g:gleba lesna|gleby]] z bryłką o wymiarach 20x20x25 cm. Bryłka powinna być opakowana papierową tkaniną workową, aby zabezpieczyć [[k:korzen|korzenie]] przed osypywaniem się z nich gleby w czasie transportu. W razie braku tkaniny lepiej używać do owinięcia bryłki zwykłego papieru, który po posadzeniu bez rozwijania stosunkowo szybko w ziemi zbutwieje. Po rozmieszczeniu szczepów (sadzonek) obok zanumerowanych palików sprawdza się poprawność ich rozmieszczenia z planem. Jamkę wielkości odpowiadającej wielkości bryłki przygotowuje się po zachodniej stronie palika aby on stanowił oparcie dla wysadzonego przy nim szczepu (sadzonki). Po wysadzeniu przywiązuje się strzałkę do palika w sposób chroniący ją przed ocieraniem. Po zakończeniu sadzenia kontroluje się jeszcze raz czy wszystkie numery - na planie, na paliku i na szczepie są ze sobą zgodne. +Po otrzymaniu z IBL planu rozmieszczenia należy najpierw wytyczyć na powierzchni kwatery ściśle według tego planu, a następnie wypalikować miejsca sadzenia szczepów na kwaterach w więźbie podanej na planie. Na każdym paliku należy napisać numer drzewa doborowego według planu rozmieszczenia. Po zanumerowaniu wszystkich palików i sprawdzeniu zgodności z planem przywozi się zaetykietowane szczepy czy sadzonki ze szkółki. Szczepy lub sadzonki wyjmuje się z [[g:gleba-lesna|gleby]] z bryłką o wymiarach 20x20x25 cm. Bryłka powinna być opakowana papierową tkaniną workową, aby zabezpieczyć [[k:korzen|korzenie]] przed osypywaniem się z nich gleby w czasie transportu. W razie braku tkaniny lepiej używać do owinięcia bryłki zwykłego papieru, który po posadzeniu bez rozwijania stosunkowo szybko w ziemi zbutwieje. Po rozmieszczeniu szczepów (sadzonek) obok zanumerowanych palików sprawdza się poprawność ich rozmieszczenia z planem. Jamkę wielkości odpowiadającej wielkości bryłki przygotowuje się po zachodniej stronie palika aby on stanowił oparcie dla wysadzonego przy nim szczepu (sadzonki). Po wysadzeniu przywiązuje się strzałkę do palika w sposób chroniący ją przed ocieraniem. Po zakończeniu sadzenia kontroluje się jeszcze raz czy wszystkie numery - na planie, na paliku i na szczepie są ze sobą zgodne. 
  
 Ostateczną kontrolę poprawności rozmieszczenia szczepów (sadzonek) przeprowadza przedstawiciel RDLP w obecności zastępcy nadleśniczego. Ostateczną kontrolę poprawności rozmieszczenia szczepów (sadzonek) przeprowadza przedstawiciel RDLP w obecności zastępcy nadleśniczego.
z/zalozenie-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/29 19:29 przez kater