Zakładanie zadrzewień

Zakładanie zadrzewień obejmuje przygotowanie gleby na placówkach (dla zadrzewień pojedynczych i rzędowych) lub pełną orkę (dla pozostałych form) zgodnie z dokumentacją projektową oraz wysadzenie drzew i krzewów.

Warunkiem dobrego rozwoju zadrzewień jest terminowe i prawidłowe ich zakładanie, a w tym również sadzenie odpowiednich drzew i krzewów. Do zakładania zadrzewień stosuje się gatunki ujęte w „Krajowym doborze drzew i krzewów do zadrzewień”. W doborze gatunków do zadrzewień mogą być dodatkowo uwzględnione następujące gatunki drzew i krzewów: jodła kalifornijska, świerk srebrzysty, azalie, różaneczniki, irgi, żylistki.

Materiał sadzeniowy do zadrzewień produkowany jest w pięciu rodzajach:

 1. dla drzew:
  • w formie młodocianej - sadzonka o wzroście zgodnym z właściwościami morfologicznymi gatunku oraz o wymiarach odpowiadających wymiarom wybranego typu lub typów sadzonek do upraw leśnych i plantacji,
  • w formie naturalnej - sadzonka o wzroście zgodnym z właściwościami morfologicznymi gatunku; sadzonki są wyższe od sadzonek o formie młodocianej oraz mają u gatunków iglastych niepodkrzesaną, a u gatunków liściastych podkrzesaną do wysokości 30-100 cm strzałkę,
  • w formie plennej - sadzonka drzewa liściastego z pniem o wysokości 180-220 cm, z wyraźną nie przyciętą strzałką oraz wytworzoną naturalną koroną,
  • w formie żywokołów - dotyczy tylko topól i wierzb; jest to pęd 1-3-letni pozyskany z odrośli w mateczniku, o długości powyżej 2 m, z przyrostem ostatniego roku,
 2. dla krzewów i niektórych drzew:
  • w formie krzewiastej - sadzonka utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika w celu wytworzenia wielopędowości.

Zadrzewienia Formy sadzonek do zadrzewień, w zależności od jakości, dzieli się na dwie klasy.

Otrzymane sadzonki powinny być jak najszybciej wysadzone, a jeśli jest to niemożliwe powinno się je zadołować, przykrywając starannie korzenie. Należy pamiętać, że nie wolno dołować sadzonek w pęczkach. Drzewa i pojedyncze krzewy sadzi się w doły o wymiarach 50-60 cm x 50-90 cm, krzewy w żywopłotach wysadza się w rowkach. Drzewa i krzewy należy sadzić tak głęboko, jak rosły w szkółce, unikając zawijania korzeni. Wyjątek stanowią tylko topole i wierzby, które można sadzić głębiej do 70 cm zwykle 10-40 cm oraz krzewy bzu czarnego, kolcowoju, ligustra, porzeczki, śnieguliczki, tawuły, wiciokrzewu i wikliny - sadzi się 5-10 cm głębiej niż rosły w szkółce. Na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej wszystkie drzewa i krzewy należy sadzić w doły płytkie oraz wykonać odpowiednie wywyższenie. Źywokoły sadzi się w doły do głębokości 150 cm w zależności od długości. Drzewa i krzewy powinny sadzić dwie osoby. Jedna trzyma sadzonkę i ugniata ziemię wokół rośliny, a druga zasypuje dół ziemią. Po umieszczeniu sadzonki w dole należy korzenie równomiernie rozłożyć na usypanym wcześniej na dole kopczyku. Zasypywanie dołu należy dokonać ziemią rozdrobnioną, małym porcjami z równoczesnym lekkim potrząsaniem drzewkiem. Po przykryciu korzeni ziemią, a drugi raz po całkowitym wypełnieniu dołu ziemią, należy ją dobrze udeptywać. Po posadzeniu pod każde drzewko należy wlać wiadro wody (jeśli sadzenie odbywało się w czasie sezonu wegetacyjnego), która zamula wolne przestrzenie między korzeniami. W miejscach z tendencją do nadmiernego przesychania, świeżo posadzone rośliny najlepiej jest ściółkować np. słomą czy korą. Podczas wiosennego sadzenia usypuje się przy drzewkach kopczyk o wysokości 5-10 cm, a przy sadzeniu jesiennym, o wysokości 20-30 cm. Wiosną kopczyki należy rozgarniać i formować z nich misy.

Przy sadzeniu drzew piennych najpierw wbija się blisko środka dołu palik od strony panujących wiatrów, a następnie sadzi się drzewko. Bezpośrednio po posadzeniu drzewko przywiązuje się do palika. Po posadzeniu drzewka należy skrócić pędy korony ostrym nożem lub sekatorem. Jednocześnie usuwa się pędy uszkodzone lub złamane. U krzewów skraca się wszystkie pędy główne. Posadzone drzewka wymagają zabezpieczenia przed zniszczeniem przez bydło, zwierzynę, maszyny itp. Większe powierzchnie zadrzewień zabezpiecza się przez grodzenie, a pojedyncze drzewka kratownicami, siatką, drutem, papierem, trzciną itp.. W pierwszych latach po posadzeniu pielęgnacja sprowadza się do wykaszania trawy i innych roślin wokół sadzonek, by ich nie zagłuszały.


Źródło: Murat E. „Poradnik hodowcy lasu” Warszawa 1999

z/zakladanie-zadrzewien.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/29 19:27 (edycja zewnętrzna)