Zabarwienie pąków

Zabarwienie pąków jest cechą stosunkowo stałą, bardzo charakterystyczną szczególnie u tych gatunków, których pędy są innej barwy niż pąki.

Czarne pąki ma jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), brązowe — jesion pensylwański i amerykański (F. pennsyhanica i F. americana), a popielatoszare — jesion mannowy (F. ornus). Brzegi łusek są niekiedy innej barwy (zwykle ciemniejsze) niż pozostała ich część; takie dwubarwne łuski ma jawor (Acer pseudoplatanus), wiża szypułkowy (Ulmus laevis), jarząb brekinia (Sorbus torminalis).

z/zabarwienie-pakow.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/26 19:07 (edycja zewnętrzna)