Użytkowanie zadrzewień

Użytkowanie zadrzewień polega na pozyskiwaniu drewna z cięć pielęgnacyjnych lub sanitarnych i przy wyrębie drzew oraz na pozyskiwaniu użytków ubocznych.

Wiek wyrębu drzew z zadrzewień drogowych jest u wielu gatunków wyższy niż w innych zadrzewieniach i wynosi dla dębów szypułkowego i bezszypułkowego 150 lat, dla buka i dębu czerwonego 100 lat, dla lipy 120-150 lat.

Dla pozostałych zadrzewień wiek wyrębu wynosi:

  • dąb szypułkowy i beszypułkowy - 120 lat,
  • buk i dąb czerwony - 80 lat,
  • lipa - 100 lat,
  • topola i wierzba - 50 lat,
  • brzoza i olsza - 60 lat.

Użytki uboczne z zadrzewień to: pożytek pszczeli, owoce, surowce zielarskie, liście (np. liście morwy dla jedwabników), liściarka z cięć pielęgnacyjnych.


Źródło: Murat E. „Poradnik hodowcy lasu” Warszawa 1999

u/uzytkowanie-zadrzewien.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:48 (edycja zewnętrzna)