Uprawa gleby w szkółkach nowo zakładanych

Uprawa na terenach leśnych

Orkę poprzedza karczowanie i usuwanie pni, grubych korzeni, kamieni, wyrównanie dołów i nierówności. Jeżeli w glebie znajduje się więcej korzeni, np. po wycięciu gęstego podszytu, to lepsze wyniki daje orka dwukrotna, wykonana z postępującą głębokością (pierwsza płytsza, druga słabsza). Równocześnie z orką należy wybierać wyorywane korzenie i kamienie.

Pługi przeznaczone do orek w nowo zakładanych szkółkach powinny mieć mocną konstrukcję i być wyposażone w pogłębiacze umożliwiające spulchnienie gleby do głębokości ok. 40 cm. W celu umożliwienia dokładniejszego wybrania korzeni, po każdej orce należy stosować kultywatory i brony zębate cięższych typów. Dokładnie oczyszczoną i zaoraną powierzchnię szkółki pozostawia się aż do zasadniczej orki przedzimowej, którą wykonuje się jesienią i glebę utrzymuje się przez zimę w ostrej skibie.

Pierwszą uprawę w nowo założonej szkółce powinien stanowić zielony ugór. W sprzyjających warunkach, przy glebach zasobnych w próchnicę i składniki mineralne oraz nie zachwaszczonych, wyjątkowo można również stosować szkółkowanie, a nawet siew, szczególnie gatunków ciężkonasiennych.

W uprawie gleby ważne jest właściwe dostosowanie głębokości orki do istniejących naturalnych warunków glebowych. Chodzi o to, aby przez zbyt głęboką orkę nie zubożyć nadmiernie warstwy ornej w związki próchniczne. Z tych względów przy mniejszej miąższości poziomu akumulacyjnego gleby lepiej jest pierwszą orkę wykonać płycej, np. na głębokość 20 cm, i systematycznie pogłębiać ją w latach następnych.

Uprawa na gruntach porolnych

Uprawa polega na dokładnym odchwaszczeniu i wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe. W tym celu stosuje się podorywki i inne uprawki, jak kultywatorowanie, bronowanie jednokrotne lub wielokrotne, w zależności od potrzeb. Przy silniejszym zachwaszczeniu można ewentualnie poprzedzić podorywkę zwalczaniem chwastów z użyciem herbicydów. Szczególnie niebezpieczne są chwasty rozłogowe (np. perz). Jeśli powierzchnie przeznaczone pod szkółkę uda się wcześniej, np. do połowy maja, odchwaścić, to można ją przeznaczyć pod uprawę rolną na oborniku (np. okopowe) lub pod zielony ugór. Przed zimą wykonuje się orkę na pełną głębokość warstwy ornej i pozostawia do wiosny w ostrej skibie.

u/uprawa-gleby-w-szkolkach-nowo-zakladanych.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:33 (edycja zewnętrzna)