Uboga buczyna niżowa (kwaśna buczyna niżowa)

Uboga buczyna niżowa (kwaśna buczyna niżowa)Luzulo pilosae-Fagetum MAT. et MAT. 1973

Jest to ubogi florystycznie i siedliskowe zespół występujący często na Pomorzu, rzadziej w innych regionach niżowych i wyżynnych w zasięgu lasów bukowych, na ubogim, kwaśnym podłożu, głównie na glebach brunatnych kwaśnych i zbielicowanych oraz ubogich kwaśnych glebach płowych.

Drzewostan bukowy z minimalnym udziałem dębu bezszypułkowego (Quercus petraea), z dobrym naturalnym odnowieniem, ze słabo wykształcona warstwą krzewów.

W runie przeważają wąskolistne trawy oraz gatunki mezotroflczne, jak majownik dwulistny (Majanthemum bifolium), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedris) i lekarski (V. officinalis), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) oraz nieliczne gatunki żyznych lasów liściastych, jak: przytulia wonna (Galium odoratum = Asperula odorata), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), gajowiec żółty (Galeobdolon luleum), turzyca palczasta (Carex digitata).

Spotyka się tu szereg gatunków występujących w borach mieszanych i kwaśnych dąbrowach: płonnik strojny (Polytrichum formosum), widłoząb miotłowy (Dicranum scoparium), rokietnik pospolity (Entodon schreberi), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), śmiałek pogięty (Deschampsia = Avenella flexuosa).

Obficie występująca kosmatka owłosiona (Luzula pilosa) wraz z siódmaczkiem leśnym (Trientalis europaea) odróżnia ten zespół od ubogiej buczyny górskiej.

u/uboga-buczyna-nizowa-kwasna-buczyna-nizowa.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:17 (edycja zewnętrzna)