Twardzica drewna (drewno reakcyjne)

Drewno reakcyjne - drewno z wyraźnymi cechami anatomicznymi wytworzonymi zwykle w pochylonych lub zakrzywionych częściach strzał lub gałęzi w sytuacji gdy drzewo usiłuje odzyskać pierwotną pozycję gdy została ona zakłócona. Drewno reakcyjne w gatunkach drzew iglastych zwane jest twardzicą (drewnem naciskowym) i wytwarzane jest zwykle w dolnych częściach gałęzi oraz pochylonych lub zakrzywionych częściach strzał.

Twardzica jest drewnem odpornym na działanie naprężeń ściskających jakie powstają przy jednostronnym działaniu wiatru, okiści po wklęsłej (zawietrznej) stronie zginanych strzał i gałęzi. Twardzica występuje głównie w drewnie świerkowym w postaci sierpowatych smug o barwie brunatnoczerwonej, często mylona jest ze zgnilizną twardą. W praktyce dość często stosowanym i niezawodnym sposobem odróżnienia tych wad jest zbadanie struktury drewna ryszpakiem na pograniczu miejsca występowania twardzicy i sąsiednich warstw słoi rocznych.

Drewno reakcyjne w gatunkach drzew liściastych określane jest jako drewno napięciowe i wytwarzane jest zwykle w górnych częściach gałęzi oraz pochylonych lub zakrzywionych częściach strzał. Drewno napięciowe (ciągliwe) powstaje wzdłuż części pnia poddanej działaniu naprężeń rozciągających (nawietrzna strona drzew wystawionych na działanie jednokierunkowych wiatrów). Drewno napięciowe występuje często u topoli i buka, w stanie wilgotnym ma barwę jaśniejszą o srebrzystym połysku po wysuszeniu ciemnieje i przybiera barwę brunatną. W drewnie napięciowym podobnie jak w twardzicy następuje powiększenie szerokości słojów wskutek zwiększenia strefy drewna późnego.

t/twardzica-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 18:50 (edycja zewnętrzna)