Trzebież wczesna

Drzewostan po okresie młodocianym, obejmującym lata uprawy i młodnika, przechodzi w dalszym stadium swego rozwoju - okres dojrzewania, a w końcu - okres dojrzałości. Zabiegi pielęgnacyjne prowadzone w okresie dojrzewania drzewostanu nazywa się trzebieżami wczesnymi. Jest to okres wzmożonego, najintensywniejszego rozwoju drzew w tym maksymalnego nasilenia procesu wydzielania się drzew. W jednogatunkowych drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego okres ten przypada w wieku od 20 do 40 lat.

Celem trzebieży wczesnych jest doprowadzenie drzewostanu dojrzewającego do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzałego. Drzewostan powinien wówczas osiągnąć pożądany skład gatunkowy zgodny z celem hodowlanym produkcji, cechować się wysoką jakością i pełnym zadrzewieniem.

Trzebieże wczesne spełniają następujące zadania:

  • zabezpieczają najwartościowsze składniki drzewostanu,
  • polepszają jakość produkowanej masy drzewnej przez eliminowanie drzew wadliwych i przez prawidłowy proces oczyszczania się pni z dolnych gałęzi i okółków,
  • zwiększają biologiczną i statyczną odporność drzewostanu na działanie czynników abiotycznych (śniegołomy i wiatrołomy),
  • poprawiają stan sanitarny lasu przez stałe eliminowanie drzew suchych, chorych, obumierających i opanowanych przez szkodniki z jednoczesnym popieraniem domieszek biocenotycznych,
  • wzmagają przyrost drzew najwartościowszych, a co za tym idzie przyspieszają dojrzewanie drzewostanu,
  • przyspieszają rozkład substancji organicznej (próchnicy).

Zasadniczy zabieg w trzebieżach wczesnych przeprowadza się w górnej warstwie drzewostanu. Wyjątkiem są drzewostany będące pod wpływem emisji przemysłowych (II i III strefa uszkodzeń), o zakłóconych stosunkach wodnych, opanowane przez grzyby lub owady oraz źle produkujące w których zabieg przeprowadza się w dolnej warstwie i nie wyznacza się drzew dorodnych.

W drzewostanach sosnowych, świerkowych i modrzewiowych, które weszły w okres drzewostanu dojrzewającego, a w których w okresie młodnika nie były wykonywane czyszczenia późne, pierwsza trzebież powinna być wykonywana ostrożnie, głównie w drzewostanie podrzędnym.

W trzebieżach wczesnych wykonuje się następujące czynności:

t/trzebieze-wczesne-tw.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 18:16 (edycja zewnętrzna)