Transport sadzonek w szkółce

Pierwszym etapem operacji transportu sadzonek jest transport wewnętrzny w szkółce. Występuje on wtedy, gdy przechowywanie sadzonek odbywa się na terenie szkółki. Transport ten prowadzony jest po sieci dróg gruntowych zwykłych i utwardzonych, dróg leśnych i polnych wokół szkółek i na powierzchniach kwater będących w uprawie. Odległości transportu sadzonek są zależne od wielkości szkółki, jej układu i usytuowania dołów lub przechowalni względem kwater.

W szkółce transportuje się sadzonki luzem lub w pojemnikach typowych lub specjalnych. W transporcie wewnętrznym w szkółce stosuje się: przenoszenie ręczne, środki transportu ręcznego, środki transportu mechanicznego.

Przenoszenie ręczne stosowane jest przy małych ilościach wyjmowanych sadzonek i niewielkich odległościach transportu. Środkami transportu ręcznego stosowanymi tu, to taczki i wózki gospodarcze. W transporcie sadzonek z użyciem sprzętu mechanicznego stosuje się skrzynie i podnośniki widłowe zawieszane na ciągniku oraz przyczepy niskopodłogowe. Skrzynia zawieszana na ciągniku jest przeznaczona do przewozu różnych materiałów na małą odległość. Przenośnik widłowy przystosowany jest do przewozu palet i skrzynio-palet. Przyczepa nisko-podłogowa przeznaczona jest do transportu wewnętrznego różnych materiałów, w tym sadzonek drzew i krzewów leśnych w pojemnikach i luzem. W szkółkach górskich niekiedy stosowane są mikrociągniki.

W Szwecji i Finlandii częste jest formowanie w szkółkach ładunków zbiorczych (kontenery, palety, skrzyniopalety - i załadunek żurawiem hydraulicznym lub wózkiem widłowym przy ekspedycji do odbiorcy. Zastosowanie takiego sprzętu jest wskazane przy dużej koncentracji produkcji, zwłaszcza sadzonek produkowanych w pojemnikach. Wraz z powiększaniem się powierzchni szkółek i ze zwiększaniem się liczby sadzonek hodowanych w pojemnikach, transport wewnętrzny zyskuje na znaczeniu i stanowi znaczny udział w kosztach produkcji materiału sadzeniowego.

t/transport-sadzonek-w-szkolce.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/26 19:19 (edycja zewnętrzna)