Technika zabiegów pielęgnacyjnych

Przy przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych w młodnikach stosuje się następujące sposoby unieszkodliwiania drzew wadliwych: wycięcie, ogłowienie, przycięcie na bezpieńki, podkrzesanie, skrócenie pędów bocznych (przycięcie), obrączkowanie.

Wycięcie

Wycięcie stosuje się wówczas, gdy usunięcie drzewa nie spowoduje przerwania zwarcia lub nie grozi wylegnięciem bądź pochyleniem zbyt wybujałych osobników rosnących w nadmiernym zagęszczeniu już przy pierwszej okiści, a niekiedy nawet przy pierwszej silniejszej ulewie letniej.

Ogłowienie

Ogłowienie, tj. odcięcie wierzchołka drzewa na ogół pod drugim okółkiem od góry; bywa stosowane w celu likwidacji drzewek niepożądanych, utrudniających prawidłowy rozwój innym drzewkom.

Przycięcie na bezpieńki

Przycięcie na bezpieńki - cięcie nad szyjką korzeniową u drzew liściastych w celu pobudzenia pączków śpiących do wytworzenia pędów i przyspieszenia wzrostu drzewka.

Podkrzesanie

Podkrzesanie ma zastosowanie głównie do rozpieraczy czy przedrostów, które z różnych względów chce się jeszcze przez pewien czas utrzymać w młodniku.

Skrócenie pędów bocznych

Skrócenie pędów bocznych na różnych wysokościach służy głównie do pielęgnowania linii styku, przy wiązaniu ze sobą grup lub kęp młodnika, różniących się wysokością.

Obrączkowanie

Obrączkowanie jest to zdjęcie pasa kory wokół strzały, które powoduje przerwanie krążenia soków. Stosuje się je podobnie jak ogłowienie, w tych wypadkach, gdy chce się jeszcze przez pewien czas utrzymać dane drzewo jako podporę sąsiednich drzew, dopóki otoczenie należycie się nie wzmocni. Sposób ten stosuje się często w wybujałych młodnikach dębowych.

t/technika-zabiegow-pielegnacyjnych-w-cp.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/09 18:20 (edycja zewnętrzna)