Szczepienie przez stosowanie

Poza szczepieniem w klin jest to sposób najczęściej stosowany i najłatwiejszy w wykonaniu. Korzysta się z niego przy szczepieniu wiosennym gatunków roślin zrzucających liście na zimę i przy szczepieniu letnim lub zimowym gatunków roślin o zimozielonych liściach.

Grubość podkładki i zrazu powinna być w przybliżeniu taka sama. Szczepić tym sposobem można zarówno tuż nad ziemią jak i pod koroną, na dowolnej wysokości. W upatrzonym miejscu przecina się podkładkę skośnie ostrym szczepakiem. W taki sam sposób przygotowuje się równie długim cięciem zraz. Obie powierzchnie cięcia przykłada się do siebie tak, aby przynajmniej po jednej stronie kambium zrazu i podkładki stykało się ze sobą. Całość obwiązuje się i smaruje maścią ogrodniczą.

s/szczepienie-przez-stosowanie.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)